X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 17 / 130

531 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

1.

Ashby, F. M.: Materials Selection in Mechanical Design, Cambridge University Press, Cambridge, 2004. p. 1-246.

2.

Ashby, F. M.: CES4 – The Cambridge Engineering Selector, Users’ Manual, Granta Design, Cambridge, 2004. p. 1- 533.

Ajánlott irodalom:

1.

ASM Handbook, Volume 20: Materials Selection and Design, ASM International, London, 1997. ISBN 0-87170-386-6, p. 1-900.

2.

Kutz, M.: Handbook of Materials Selection, John Wiley, New York, 2002. p. 1-564.

Káresetek elemzése

2 1 v 3

Dr. Török Imre, a tantárgy felelőse

A tárgy különféle gépészeti berendezések meghibásodásait, a különböző meghibásodások okát feltáró vizsgálatokat és ezek eredményeit ismerteti. A tárgy alapvető célja az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása, elsajátítása, módszertani útmutatás valós műszaki problémák, káresetek okainak feltárásához, műszakilag megalapozott értékeléséhez. Az elemzett káresetek a hiba oka szerint csoportosítva kerülnek tárgyalásra. A konkrét példák az alábbi hibák okozta meghibásodások miatt kialakult káresetek elemzéséhez kapcsolódnak: konstrukciós hiba, anyagmegválasztási hiba, megmunkálási hiba, hőkezelési hiba, hegesztési hiba, szerelési hiba, üzemeltetési hiba. Az alkatrész törésével járó esetek közül elemzésre kerülnek a rideg-, ill. szívós törés, valamint a kifáradás okozta meghibásodások. A laboratóriumi gyakorlatokon bemutatásra kerülnek a hibát okozó vizsgált alkatrészeket, illetve a vizsgálatról készült műszaki dokumentációs anyagok.

Kötelező irodalom:

1.

Tóth, L., Magyar, Z., Lévai I..: Kárelemzés, Törések gazdasági kihatásai, Oktatási segédlet, készült: a TEMPUS S_JEP_11271 projekt támogatásával, Miskolci Egyetemi Kiadó,1999, p. 1-70., http://mek.oszk.hu/01100/01179/01179.pdf

5.

Handbook of Case Historis in Failure Alaysis. Volune 18 Volune 2. ASM International, 1992.

Ajánlott irodalom:

1.

Failure Analysis and Prevention. ASM Handbook, Volume 11. ASM International, 1986.

2.

Dr. Bauer, F dr. Béres, L. dr. Burai Z.: A hegesztés anyagismerete, BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1988. p. 1-198.

3.

Béres, L. Komócsin, M.: Acélok, öntöttvasak javító- és felrakóhegesztése, Budapest, 1995. p. 1-166.

Anyagspecifikus vizsgálatok

2 1 v 3

Dr. Marosné dr. Berkes Mária: a tantárgy felelőse

A mérnöki gyakorlat különféle anyagainak (fém, polimer, kerámia, kompozit) legfontosabb felhasználási tulajdonságai, a fizikai és mechanikai viselkedés sajátosságainak összehasonlítása. A viselkedést leíró anyagmodellek. Rideg, képlékeny és viszko-elasztikus anyagok legfontosabb üzemeltetési tulajdonságainak meghatározására szolgáló anyagspecifikus (fizikai és mechanikai) vizsgálatok. A környezet és anyag jellegzetes kölcsönhatásai és vizsgálata a különböző anyagoknál (közeg és állapottényezők hatása). Az anyagtulajdonságok korrelációja, azok megbízhatósága, és szerepük a hatékony és költségkímélő anyagvizsgálati gyakorlatban. Az anyagi mérőszámok statisztikus természete, a statisztikai értékelés szerepe és módszerei a különböző anyagok és mérőszámok esetén.

Kötelező irodalom:

Document info
Document views531
Page views531
Page last viewedThu Jan 19 06:36:57 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments