X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 2 / 130

526 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Ajánlott irodalom:

1.

Budó – Mátrai: Kísérleti fizika III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

2.

Kiss – Horváth – Kiss: Kísérleti atomfizika, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.

3.

Marx György: Kvantummechanika, Műszaki könyvkiadó, 1971.

4.

Simonyi Károly: Elektronfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987.

Mechanika 1.

2 1 v 3

Dr. Ecsedi István, a tantárgy felelőse

Lineáris rugalmasságtan mezőegyenletei és a kapcsolódó peremfeltételek (egyensúlyi egyenlet, geometriai egyenlet, Hooke-törvény; kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, rugalmas megtámasztás). Lamè-Navier egyenletek, Beltrami-Michell egyenletek. Szuperpozíció elve, megoldások egyértelműsége, Clapeyron tétele. Betti-Rayleigh felcserélhetőségi tétel és alkalmazásai. Néhány feladat analitikus megoldása (vastag falu gömb és körhengerhéj). Összenyomhatatlan rugalmas testek, ν=0.5. Virtuális munka és virtuális kiegészítő munka elve. Rugalmasságtan minimum elvei (a potenciális és a kiegészítő energia minimum elve). Ritz-módszer alkalmazásai (hajlított és nyírt rúd és a Saint-Venant csavarási feladat közelítő megoldásai). Korlátok a csavarási merevségre. Rugalmasságtan síkbeli feladatai, Airy-féle feszültségfüggvény és alkalmazásai. Komplex függvények használata (Kolosov-Muskhelishvili formulák). Anizotrop rugalmas testek néhány feladata (Saint-Venant csavarás, hengeresen anizotrop gyorsan forgó tárcsa). Piezoelektromos testek statikai feladatai. Többrétegű hajlított piezoelektromos rudak. Castigliano-tétel alkalmazása hajlított piezoelektromos rudak alakváltozásának a számítására.

Javasolt irodalom:

1.

Dr. Kozák I.: Szilárdságtan III. Egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.

2.

Béda Gy.-Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

3.

Ponomarjov, Sz. D.: Szilárdsági számítások a gépészetben, 1-7 kötet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.

Mechanika 2.

2 1 v 3

Dr. Nándori Frigyes, a tantárgy felelőse

A dinamikai modellalkotás szempontjai, dinamikai jellemzők mérésének alapjai. Gépalapok egyszabadságfokú modelljei, az alapra átadódó erőhatások meghatározása, a rezgéscsökkentés módszerei. Rugalmasan ágyazott forgórész kritikus fordulatszáma, Laval tételek. A pörgettyűhatás figyelembevétele. Kiegyensúlyozás elvi alapja: forgó tengely csapágyaiban ébredő erők meghatározása, kiegyensúlyozás két síkban.  Dugattyús mechanizmus kiegyensúlyozatlansági erői és nyomatékai, többhengeres motorok kiegyensúlyozásának lehetősége. Ütközések. Többszabadságfokú lineáris rezgőrendszerek saját- és gerjesztett rezgései. Egyenes rúd longitudinális-, csavaró- és hajlító-rezgései.

Javasolt irodalom:

1.

Mörk J.: Dinamika IV, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

2.

Mech. Tansz. Munkaköz.: Dinamika V, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

3.

Ludvig Gy.: Gépek dinamikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.

4.

Ulbrich, H.: Maschinendynamik, Taubner Verlag, Stuttgart, 1996.

5.

Inman, D.J.: Engineering Vibrations, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1995.

Anyagtudomány

Document info
Document views526
Page views526
Page last viewedWed Jan 18 20:59:07 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments