X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 20 / 130

564 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

2.

Alkalmazott mechanika szakirány

Kontinuummechanika I.

2 1 gy 4

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Tenzorszámítás. Indexes jelölésmód. Műveletek indexes jelölésmódban. Leképezések. Transzformációk. Másodrendű tenzorok (sajátértékfeladat, invariánsok, additív és poláris felbontás). Görbevonalú koordinátarendszerek. Kovariáns derivált. Riemann-Christoffel-féle görbületi tenzor. Felületek differenciál-geometriájának elemei. Görbületi tenzor. Térgörbék. Kontinuum alakváltozása. Leírási módok. Mozgásfüggvények. Leképezések. Alakváltozási tenzorok az azonosító és a pillanatnyi konfigurációban. Az alakváltozási gradiens poláris felbontása. Alakváltozási mértékek számítása. Térfogat- és felületelem változás. Az alakváltozás linearizált elmélete. Kompatibilitási feltételek.

Javasolt irodalom:

1.

Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2.

Béda Gy.-Kozák I.-Verhás J.: Kontinuummechanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Kontinuummechanika II.

2 1 v 4

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Időtől függő tenzormezők. Materiális derivált. Alakváltozási tenzorok és mértékek materiális deriváltjai. Objektív derivált. Integrálok deriváltjai. Kontinuum belső erőrendszere, feszültségi tenzorok. A kontinuummechanika alaptörvényei, kontinuitási egyenlet, mozgásegyenletek, a termodinamika főtételei. A mechanikai energia egyenlet. A kontinuummechanika speciális mezői. A virtuális teljesítmény elv és a virtuális munka elv. A kiegészítő virtuális teljesítmény elv és munka elv. Anyagegyenletek. A kontinuummechanika mezőegyenletei és peremfeltételei. Feszültségfüggvények. A nemlineáris rugalmasságtam  variációs elvei. A lineáris rugalmasságtan primál- és duál rendszere, extremális- és variációs elvei. Alapegyenletek. Peremérték-feladatok.

Javasolt irodalom:

1.

Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2.

Béda Gy.-Kozák I.-Verhás J.: Kontinuummechanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Szerkezetek dinamikája I.

2 1 v 4

Dr. Szeidl György, a tantárgy felelőse

A dinamikai modellalkotás szempontjai és módszerei. Véges szabadságfokú modellek és mozgásegyenleteik. A mozgásegyenletek linearizálása. A gépekben fellépő kis rezgések és jellemző tulajdonságaik. Véges szabadságfokú (állandó együtthatós mozgásegyenlet) rendszerek. A Rayleigh-függvény fogalma és extrémum-tulajdonságai, a sajátvektorok ortogonalitása és teljessége. Periodikusan gerjesztett rendszerek rezgései. A csillapítás hatása a gerjesztett rendszerek rezgéseire. Alkalmazások. Kontinuumok rezgéstani modelljei. Egyenes rudak kis rezgéseinek mozgásegyenlet-rendszere. Rudak longitudinális, hajlító és csavaró sajátrezgései: kapcsolt sajátrezgések. Önadjungált rendszerek Rayleigh-függvényeinek extrémum-tulajdonságai, a sajátfüggvény-rendszerek ortogonalitása és teljessége. Alkalmazások.

Document info
Document views564
Page views564
Page last viewedSat Jan 21 00:36:38 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments