X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 21 / 130

611 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Javasolt irodalom:

1.

Meirovitch, L.: Methods of Analytical Dynamics, McGraw-Hill, New York, 1970.

2.

Meirovitch, L.: Dynamics and Control of Structures, John-Wiley & Sons, Inc., New York, 1990.

Szerkezetek dinamikája II.

2 1 v 4

Dr. Szeidl György, a tantárgy felelőse

Nemlineáris és paraméteresen gerjesztett rezgéstani modellek. Paraméteresen gerjesztett rezgések. Stabilitási feltételek, stabilitási diagramok. Alkalmazások (rudak kinetikai stabilitása, gépek kísérő rezgései). Nemlineáris karakterisztikájú rendszerek vizsgálatának módszerei. Fázissík módszerek, határ-ciklusok. Kvantitatív módszerek. Poincaré perturbációs módszere, Galerkin-módszer. Linearizálási módszerek. Rezonanciafüggvények: instabilis, átbillenési jelenségek, szubharmonikus rezgések. Alkalmazások (nemlineáris tengelykapcsoló, játékkal illeszkedő gépelemek, szíj és lánchajtások).

Javasolt irodalom:

1.

Meirovitch, L.: Elements of Vibration Analysis, McGraw-Hill, New York, 1975.

2.

Prentis,J .M.: Dynamics of Mechanical Systems (Second edition), John-Wiley & Sons, Inc., New York, 1980.

Végeselemes modellezés I.

2 1 v 4

Dr. Nándori Frigyes, a tantárgy felelőse

A végeselem-módszer alapjai, variációs elvek. Elmozdulási elem-modellek. A lineáris rugalmasságtan két- és háromváltozós feladatai. Izoparametrikus elemek hierarchikus felépítése. p-verziójú végeselemek használata. Elemek csatolása, egyenletrendszer sajátosságai. Speciális modellezési kérdések numerikus kezelése. Hibaanalízis alapjai. Rezgéstani feladatok variációs származtatása. A többszabadságfokú rendszerekhez tartozó mozgásegyenlet, tömegmátrix, csillapítási mátrix. A sajátrezgések meghatározásának hatékony eljárásai, numerikus technikák. Gerjesztett rezgések vizsgálata fő koordináták segítségével, a mozgásegyenlet közvetlen numerikus integrálása: differencia-módszer, Newmark-féle módszer. Végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai.

Javasolt irodalom:

1.

Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

2.

Bathe, K.J.: Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.

Végeselemes modellezés II.

2 1 v 4

Dr. Nándori Frigyes, a tantárgy felelőse

Geometriailag és fizikailag nemlineáris feladatok osztályozása. Virtuális munka és teljesítmény elve. Növekményes variációs alakok. Nagy elmozdulások és alakváltozások vizsgálata: energetikailag konjugált alakváltozási és feszültségi tenzorok. Képlékenységtani feladatok: folyási feltételek különböző anyagmodellek esetén. Alkalmazások síkbeli feladatokra: síkfolyás vizsgálata, rugalmas-képlékeny csavarás, forgásszimmetrikus testek alakváltozása, lemezfeladatok elemzése. Súrlódás nélküli érintkezési feladatok: büntetőparaméteres, Lagrange-féle multiplikátoros technikák. Hővezetési feladatok vizsgálata. A nemlineáris egyenletrendszer hatékony megoldási módszerei, iterációs technikák. Számítógépi programok használata, tapasztalatok a teherlépcsők és iterációk

Document info
Document views611
Page views611
Page last viewedTue Jan 24 10:01:47 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments