X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 22 / 130

578 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

számának megválasztására.

Javasolt irodalom:

1.

Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

2.

Bathe, K.J.: Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.

Anyagmodellek a mechanikában

2 1 v 3

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Konzisztens anyagegyenletek termodinamikai alapjai. Objektivitás. Anyagi szimmetria és izotropia. Rugalmas testek modelljei. Hiperelasztikus anyagok. Összenyomhatatlan anyagok. Példák alakváltozási energia függvényekre.  A Saint-Venant-Kirchhoff-, neo-Hooke-, Mooney-Rivlin-féle anyagegyenletek. Anizotropia, ortotropia, transzverzális izotropia. Kísérleti módszerek az anyagállandók azonosítására. Hőmérsékleti hatások. Hipoelasztikus anyagmodell, kapcsolat a tangens modulusok között. Képlékeny testek modelljei.  Reológiai anyagmodellek. Viszkoelasztikus és viszkoplasztikus testek modelljei.

Javasolt irodalom:

1.

Lubarda, V. A.: Elastoplasticity Theory, CRC Press, Boca Raton, 2002.

2.

Ottosen, N.S.-Ristinmaa, M.: The Mechanics of Constitutive Modelling, Elsevier, Amsterdam, 2005.

3.

Ogden, R.W.: Non-Linear Elastic Deformations, Ellis-Horwood, Chichester, 1986. (Second edition: Dover, 1997.)

Nem-lineáris rezgéstan

2 1 v 3

Dr. Szeidl György, a tantárgy felelőse

Nemlineáris rendszerek általános tulajdonságai. Egyszabadságfokú autonom rendszerek vizsgálata. Fázissík rendszerek, határciklusok. Ljapunov-féle stabilitás, orbitális stabilitás. Linearizálási módszerek. Magasabb közelítések előállítására alkalmas kvalitatív módszerek: Poincaré perturbációs módszere, Galerkin-módszer, aszimptotikus módszerek. Rezonancia függvények: instabil, átbillenési jelenségek, szubharmonikus rezgések. Alkalmazások: nemlineáris tengelykapcsolók, játékkal illeszkedő gépelemek, szíjhajtások nemlineáris rezgései. Paraméteresen gerjesztett rezgések. Stabilitási feltételek, stabilitási diagramok. Alkalmazások: rudak kinetikai stabilitása, forgó tengelyek kritikus jelenségei, gépek kísérő rezgései. Rheonemlineáris rezgések. Kaotikus jelenségek.

Javasolt irodalom:

1.

Nayfeh, A.H.-Mook, D.T.: Non-Linear Oscillations, John Wiley & Sons, New York, 1979.

2.

Thomson, J.M.T.-Steward, H.B.: Non-linear Dynamics and Chaos, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1979.

3.

Schmidt, G.-Tondl, A.: Non-Linear Vibrations, Academie Verlag, Berlin, 1986.

Nem-rugalmas testek mechanikája

2 1 v 3

Horváthné Dr. Varga Ágnes, a tantárgy felelőse

Rugalmas-képlékeny anyagok. Folyási feltételek. Drucker-féle posztulátum. Képlékenységtani elméletek. Folyási elmélet, alakváltozási elmélet. Inkrementális feszültség-alakváltozás közötti összefüggés, klasszikus illetve konzisztens érintő anyagmátrix. Virtuális munka elvének alkalmazása rugalmas-képlékeny feladatok megoldására. Folyási feltétel

Document info
Document views578
Page views578
Page last viewedSun Jan 22 02:32:40 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments