X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 23 / 130

467 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

kielégítésének számítástechnikai problémái. Merev-képlékeny anyagra vonatkozó extremális elvek. Rudakra, tartókra vonatkozó feladatok. Vastagfalú cső, gömb rugalmas-képlékeny alakváltozása. Prizmatikus csavart rudak képlékeny teherbírása, Nádai-féle homokdomb analógia. Kúszás, relaxáció: öregedési, folyási elméletek. Maxwell, Kelvin-Voigt-féle anyagmodellek. Viszkoplasztikus anyagok. Rugalmas-képlékeny feladatok végeselemes modellezése.

Javasolt irodalom:

1.

Kaliszky S.: Képlékenységtan, Akadémiai Kiadó, Bp. 1975.

2.

Páczelt I.: Nem rugalmas testek mechanikája, Előadásvázlat, Miskolc, 1994.

3.

Simo, J.C.-Hughes, T.J.R.: Computational Inelasticity, Springer Verlag, New York, 1998.

Kapcsolt rugalmasságtani feladatok

2 1 v 3

Dr. Ecsedi István, a tantárgy felelőse

Hőrugalmasságtan alapegyenletei (hővezetés Fourier elmélete, Duhamel-Neumann egyenlet). Az elmozdulásmezőre és a feszültségmezőre vonatkozó alapegyenletek. Variációs elvek. Felcserélhetőségi tételek. Kétdimenziós feladatok. Néhány háromdimenziós feladat analitikus megoldása. Piezoelektromos testek statikai és dinamikai feladataival kapcsolatos alapegyenletek és peremfeltételek (kinematikai egyenletek, egyensúlyi egyenletek, anyag törvény, Gauss egyenlet, villamos feszültség és villamos térerősség kapcsolata, kinematikai peremfeltétel, statikai peremfeltétel, villamos feszültségre és felületi töltés sűrűségre vonatkozó peremfeltételek). Variációs elvek, felcserélhetőségi tételek. Saját rezgések, Rayleigh hányados. Hajlított piezoelektromos tartók (aktuátorok) statikai peremérték- feladatai. Hajlított és nyírt piezoelektromos rúdelem merevségi egyenletének levezetése. Néhány feladat analitikus megoldása direkt és variációs módszerek alkalmazásával.

Javasolt irodalom:

1.

Boley, B. A.-Weiner, J.H.: Theory of Thermal Stresses,  John Wiley & Sons., Inc., New York, 1960.

2.

Nowacki, W.: Thermoelasticity, Pergamon Press, Oxford, 1962.

3.

Rogacheva, N. N.: The Theory of Piezoelectric Shells and Plates, CRC Press, London, 1984.

4.

Tiersten, H. F.: Linear Piezoelectric Plate Vibrations, Plenum Press, New York, 1983.

Lemez- és héjelmélet

2 1 v 3

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

A Reissner-Mindlin-féle lemezmodell. A Kirchhoff-féle lemezmodell. Felületek differenciálgeometriája. Vékony héj fogalma. A Naghdi-féle héjmodell: alapfeltételezések, kinematikai egyenletek, anyagegyenletek, egyensúlyi egyenletek, alakváltozási energia. Héjak membrán elmélete és egyenletrendszere. A Koiter-féle héjmodell: alapfeltételezések, egyenletrendszer származtatása a Naghdi-féle héjmodellből a Kirchhoff-Love hipotézis alkalmazásával. A virtuális munka elv alkalmazása, egyensúlyi egyenletek és feszültségi peremfeltételek származtatása. Forgáshéjak egyenletrendszere, forgásszimmetrikus héjfeladatok. Speciális geometriai kialakítású és terhelésű héjak. Körhengerhéjak hajlítási feladatai.

Javasolt irodalom:

1.

Béda Gy.-Kozák I.: Rugalmas testek mechanikája, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.

Document info
Document views467
Page views467
Page last viewedFri Dec 09 08:17:02 UTC 2016
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments