X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 26 / 130

515 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Roth, K. : Tervezés katalógussal. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1989.

Gépszerkezetek optimálása

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó J. Ferenc

Előtanulmányi feltételek: Mechanika 1., Gépszerkezettan, tervezés

Kredit: 4

Rövid áttekintés (történet, módszerek, „state of the art”). Multidiszciplináris és multifizikai optimálás. A jelenleg rendelkezésre álló piaci programok, szoftverek optimálási lehetőségei. Az RVA algoritmus bemutatása. A gépszerkezetek működése, tervezése, összeszerelése, együttdolgozása alapján adódó sajátosságok figyelembe vétele az optimálási feladat kidolgozása, megoldása és az eredmények értelmezése, a tervezési folyamatba való beépítése, felhasználása során. Konkrét példák bemutatása eddig megvalósult munkákból. A végeselemes programok programozhatóságának felhasználása optimálásra, multidiszciplináris optimálásra. Konkrét optimálási feladat kitűzése, felépítése, megoldása, konzultációs irányítással, projekt-szerűen.

Ajánlott irodalom:

Farkas, J.: Fémszerkezetek. Tankönyvkiadó, Budapest.

Gallagher, R. H. – Zienkiewicz, O. C.: Optimum structural design. Wiley, New York.

Projektfeladat II.

Tantárgyfelelős: Németh Géza

Előtanulmányi feltételek: Projektfeladat I.

Kredit: 4

Egyénre szabott konstrukciós feladat kidolgozásának folytatása. A Projektfeladat I. tárgy eredményeit felhasználva a részfunkciók együttműködésének ellenőrzése. A fizikai elvek működésének ellenőrzésére részmegoldások kidolgozása. Alternatív megoldások kidolgozása, alternatív gyártástechnológia választása a döntés-előkészítéshez. Az elvi megoldások értékelése műszaki és gazdasági szempontból.  A legjobbnak bizonyult megoldás megjelölése, a főfunkció kidolgozása szerkezeti szinten. Az elvégzett munka dokumentálása és bemutatása.

Gépszerkezetek méretezése

Tantárgyfelelős: Dr. Szente József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Gépszerkezeti elemek károsodásai. Gépelemek csoportosítása a jellegzetes károsodások alapján. Terhelések típusai. Méretezési eljárások. Méretezés változó terhelésre. A kifáradási jelenségek fizikai alapjai. A kifáradási határ fogalma és kísérleti meghatározása. A kifáradási határt befolyásoló tényezők. A kifáradás elleni biztonság meghatározása, biztonsági területek. Gépelemek ellenőrzése kifáradásra. Számítógépes alkalmazások a gépszerkezetek méretezésében. Online megoldások az interneten. Matematikai szoftverek használata. Professzionális méretező programok. CAD rendszerbe integrált számítási lehetőségek.

Ajánlott irodalom:

Collins, J. A.: Failure of Materials in Mechanical Design. John Wiley & Sons. 1993.

Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.

Stephens, R. I. – Fatemi, A. - Stephens, R. R. - Fuchs, H. O.: Metal Fatigue in Engineering. 2nd Ed. John Wiley & Sons. 2000.

Szente J. – Bihari Z.: Számítógépes terméktervezés. Elektronikus jegyzet. Miskolc, 2006.

Virtuális termékfejlesztés

Tantárgyfelelős: Bihari Zoltán

Document info
Document views515
Page views515
Page last viewedWed Jan 18 02:05:37 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments