X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 27 / 130

573 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

A virtuális termékfejlesztés fogalma, eszközrendszere. Számítógép a terméktervezésben. Modellező és integrált tervező szoftverek. Sajátosság alapú modellezés. Parametrikus modellezés. Szerelt egységek modellezése. A virtuális tervezés és gyártás folyamata: vázlat, formaterv, részlettervezés, szereléstervezés, analízis, szimuláció, szerelés ellenőrzés, gyorsprototipus gyártás, szerszámtervezés, szerszám gyártás, alkatrészgyártás. Reverse engineering: mérés, modell, digitalizálás, CAD/CAM rendszer, termék, ellenőrzés. Az ember termék kapcsolat vizsgálata virtuális környezetben.

Ajánlott irodalom:

Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1996.

Kunwoo Lee: Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison-Wesley. 1999.

McMahon C. – Browne, J.: CADCAM. 2nd Ed. Addison-Wesley. 1998.

Géprendszerek dinamikája

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó J. Ferenc

Előtanulmányi feltételek: Mechanika 1.

Kredit: 4

Az erő- és munkagépek jellemző karakterisztikái, üzemi pont, egyenletes sebességű, változó sebességű üzemmód. Szabályozás. Egy motor több munkagép, több motor egy munkagép együttműködése. Összetett hajtóműrendszerek elágazó teljesítményfolyammal. Keringő teljesítmény. Hatásfok. Hajtásláncok lengései. Kiegyensúlyozás, lengéscsökkentés. Gépek alapozása, rezgésszigetelés.

Ajánlott irodalom:

Ludvig, Gy.: Gépek dinamikája. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1973.

Makhult, M.: Gépágyazások rezgéstani méretezése. Akadémiai Kiadó, Budapest,

Terplán, Z. – Antal, M. – Apró, F. – Döbröczöni, Á.: Fogaskerék-bolygóművek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

Hajtástechnika

Tantárgyfelelős: Czégé Levente

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

Műszaki rendszerek felépítése, funkcióik. A mozgásátvitel energetikai alapjai (mozgásjellemzők, hatásfok, stb.). Mozgásformák rendszerezése (szabadságfokok, kötöttségek), funkcionális megoldásaik. Mozgásleképezések és konstrukciós megoldásaik. Mozgáskombinációk megvalósítása. Modulrendszerű építés lehetősége a mikro-méretű és nagyáttételű hajtáselemeknél.

Ajánlott irodalom:

Apró, F.: Hajtóművek gépszerkezettana. Miskolci Egyetemi Kiadó. 1996.

Döbröczöni, Á.: Gépszerkezettan I. Miskolci Egyetemi Kiadó. 1999.

Dubbel. Taschenbuch für den Maschienenbau. 19. Auflage. Springer-Verlag, 1997.

Tribológia

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó J. Ferenc

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

A tribológia fogalma. Szilárd testek súrlódása. A kopás folyamata. Kopástípusok: abráziós, adhéziós, felületi kifáradás, kémiai reakcióból származó kopás. Kopásszámítási módszerek.

Document info
Document views573
Page views573
Page last viewedSat Jan 21 23:35:08 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments