X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 28 / 130

582 views

0 shares

0 downloads

0 comments

28 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Szerkezeti anyagok tribológiai tulajdonságai. Kenőanyagok típusai, a jellemzésükre szolgáló mérőszámok. Kenőolajok. Kenőzsírok. Szilárd kenőanyagok. Kenési rendszerek. Kenésállapotok. Folyadékkenés. A kenőanyagfilm jellemzői. Gépelemek tribológiai szempontú tervezése: siklócsapágyak, gördülőcsapágyak, fogaskerekek, láncok, drótkötelek, vezetékek, bütykös szerkezetek, tömítések. Jellemző hőmérsékletek, ezek számítási lehetőségei.

Ajánlott irodalom:

Neale, M. J.: The Tribology Handbook. Butterworth. Oxford, 1995.

Stolarski, T. A.: Tribology in Machine Design. Butterworth. Oxford, 2000.

Vámos E. (szerk.): Tribológiai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1983.

Valasek I. (szerk.): Tribológia 1-3. Tribotechnik Kft. Budapest, 2002.

Gépszerkezetek analízise

Tantárgyfelelős: Sarka Ferenc

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Rövid ismétlés (mátrix módszerek, VEM, numerikus módszerek), ezek alkalmazási lehetőségei gépszerkezetek tervezéséhez. A gépszerkezetek terén értelmezhető és megfogalmazható, a működési sajátosságok miatt szükséges bonyolultabb vizsgálatok (modálanalízis, harmonikus gerjesztés, tranziens jelenségek, spektrumanalízis, véletlenszerű rezgések, ütődés- szerű terhelések, hőhatások, ezek kombinációi) elméleti alapjai röviden, végzésének menete, példán keresztül bemutatása, az eredmények beépítése és felhasználása a gépszerkezetek tervezési folyamatába. A végeselemes programok programozási lehetőségeinek kihasználása. Optimumkeresés, multidiszciplináris optimálás. Konkrét termék, gépelem, szerkezet vizsgálata, konzultációs irányítással, egyéni munkával, projekt- szerűen.

Ajánlott irodalom:

Tong, P. – Rosettos, J. N.: The finite element method. MIT Press, Cambridge, England.

Rao, S. S.: The finite element method in engineering. Pergamon Press, GB.

Különleges gépek

Tantárgyfelelős: Bihari János

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

A köznapi használatban előforduló, mindenki által kezelhető gépekkel szemben támasztott követelmények, megvalósított eszközök, ezek mechanikus részegységei, elektronikai, elektrotechnikai igényei. Intelligens eszközök. Egy részegység tervezése, analízise. Szolgáltatások gépei (élelmiszeripar, háztartás). Az informatika és irodatechnika gépei (számítógépek, nyomtatók, másolók). Orvosi műszerek és gépek (kéziműszerek, bélvarrógép). A védelem eszközei (kézifegyverek). Barkácsgépek (fúrók, csiszolók, csavarozók). Mezőgazdasági kisgépek (kerti traktor, öntöző eszközök). Optikai eszközök (távcsövek, fényképezőgépek, vetítők). Játékok és sporteszközök.

Ajánlott irodalom:

Internetes források, gépkönyvek.

Gépelemek III.

Tantárgyfelelős: Szente József

Kredit: 3

Gépszerkezeti elemek károsodásai. Gépelemek csoportosítása a jellegzetes károsodások alapján. A kifáradási jelenségek fizikai alapjai. A kifáradási határ. A kifáradási határt befolyásoló tényezők. A kifáradás elleni biztonság meghatározása. Gépelemek ellenőrzése

Document info
Document views582
Page views582
Page last viewedSun Jan 22 06:33:51 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments