X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 29 / 130

498 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

kifáradásra. Kopástípusok. Kopásra érzékeny gépelemek. Gépelemek kopás-számítása. A kopás csökkentésének lehetőségei.

Ajánlott irodalom:

Drobni J. : Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.

FKM-Richtlinie: Rechnerischer Festigkeitnachweis für Maschinenbauteile. VDMA Verlag. 1998.

Stephens, R. I. – Fatemi, A. - Stephens, R. R. - Fuchs, H. O.: Metal Fatigue in Engineering. 2nd Ed. John Wiley & Sons. 2000.

Collins, J. A.: Failure of Materials in Mechanical Design. John Wiley & Sons. 1993.

Környezetszempontú tervezés

Tantárgyfelelős: Dömötör Csaba

Előtanulmányi feltételek: Objektumsemleges tervezésmódszertan

Kredit: 3

Műszaki termékek és a környezet kapcsolata, az életciklus szerepe és elvárásai. A tervezési folyamat általános áttekintése a környezeti befolyásolhatóság megjelölésével. Az újrahasznosítás elveinek érvényesítése a konstrukciós megoldásokban. Alapanyagok, hulladékok követése a termékben, a gyártásban. Körfolyamatok jellemzői, sajátosságai. A hatáshordozók (anyagok) szétválasztásának hatáselvei és megoldásai. A termék-megfelelőség környezetszempontú érvényesülése.

Ajánlott irodalom:

Kamondi, L.:Objektum semleges géptervezés. (Társszerzők: Döbröczöni, Á.- Takács, Á.) Weege R-D.: Recyclinggerechtes Konstruieren. VDI-Verlag. Düsseldorf. 1981.

Pahl, G.- Beitz, W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.

Roth, K. : Tervezés katalógussal. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1989.

Pálmai, Gy.-Moser, M.: A környezetvédelem alapjai. Felsőoktatási tankönyv. Budapest, 2006.

Formatervezés

Tantárgyfelelős: Dr. Péter József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

A design értelmezése. Az iparművészeti és formatervezési tevékenység kialakulása. Az ipari formatervezés történetének szakaszai. A funkcionális és a reprezentatív tervezés a 19. században. A szecesszió. A DWB és az amerikai nagyipari tervezés. A funkcioanalizmus. Art Deco és a styling az USA-ban. A modern design irányzatai a II. világháború után. Az ipari termékek és a környezet tervezéséhez szükséges design alapismeretek összefoglalása. A tervezés általános szempontjai alapján egyszerű és összetett formatervezési feladatok megismerése, elemzése és megoldása.

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.

Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.

Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.

Kutatásmódszertan

Tantárgyfelelős: Németh Géza

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Az ismeretalkotás és ismeretgazdálkodás alapjai. A kutatói ismeretalkotás és tudományos írásművek módszertana (tudományos írásművek létrehozása, tárgykör és információbázis, feldolgozás, elemzés, szerkesztés, szövegezés). Az ismeretalkotás járulékos módszerei.

Document info
Document views498
Page views498
Page last viewedMon Jan 16 20:54:41 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments