X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 3 / 130

591 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

2 1 v 3

Dr. Marosné dr. Berkes Mária, a tantárgy felelőse

A főbb anyagcsoportok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok) és relatív fontosságuk. Anyagszerkezeti ismeretek: fémek (különleges ötvözetek); kerámiák és polimerek: kristályos és amorf szerkezetek; a kompozitok főbb típusai összetétel és szerkezet/morfológia szerint. Tulajdonság, felhasználás: a szerkezet determinálta anyagspecifikus tulajdonságok; a különféle monolitikus anyagok és kompozitok legfőbb műszaki alkalmazásai, a vonatkozó felhasználói tulajdonságok. Mechanikai viselkedés: a viselkedés anyagtudományi háttere, alakváltozási módok, anyagmodellek; az alkalmazásból eredő jellemző tönkremeneteli módok (anyagcsoportonként). Az anyagszerkezet/tulajdonság/funkció/gyártás kapcsolatrendszere, kölcsönhatásai. Környezetvédelem, újrahasznosítás. Az anyagok fejlődési irányai.

Kötelező irodalom:

1.

Prohászka J.: Bevezetés az anyagtudományba, Tankönyvkiadó, Bp. 1988.

2.

Ginsztler J., Hidasi B., Dévényi L.: Alkalmazott anyagtudomány, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.

3.

Bodor, G., Vass, M.: Polimerek anyagszerkezettana, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.

Ajánlott irodalom:

1.

William D. Callister: Materials Science and Engineering, John Wiely & Sons, New York, 2004. p. 1-808.

2.

Kingery, W. D.- Bowen, H.K.- Uhlmann, D.R.: Introduction to Ceramics, John Wiley & Sons, New York, ISBN 0-471-47860-1, 1975.

3.

Somiya, Aldinger, Claussen, Spriggs, Uchino, Koumoto, Kaneno: Handbook of Advanced Ceramics, 2 Volume Set, Elsevier, 2003,

4.

J. Crawford: Plastics engineering, Pergamon Press, 1987, ISBN 0-08-032626-9, p.354

Műszaki hő- és áramlástan

1 2 g 1

Dr. Baranyi László, a tantárgy felelőse, a tantárgy előadója I/N, gyakorlati foglalkozást tart I/N

Alapfogalmak, I. főtétel, egyszerű állapotváltozások, technikai munka, entalpia. A termodinamika II. főtétele. Áramlásos folyamatok, munkafolyamatok. Hővezetés. Hidrosztatika, kontinuitás, Bernoulli egyenlet, impulzustétel. Navier-Stokes egyenletek, energiaegyenlet. Áramlások hasonlósága. Turbulens csőáramlás, Moody diagram. Testek ellenállása. Gázdinamikai alapok. A numerikus hő-és áramlástan alapjai.

Kötelező irodalom:

1. Czibere T.: Áramlástan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. J4-1116

2. Lajos T.: Az áramlástan alapjai. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.

2. Baranyi L., Kalmár L.: Áramlástan példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Ajánlott irodalom:

1.  White, F.M.: Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York, 1999.

Gazdasági és humán ismeretek tárgyainak annotációi:

Gépipari minőségbiztosítás

2 1 gy 4

Dr. Tolvaj Béláné, a tantárgy felelőse, a tantárgy előadója I/N, gyakorlati foglalkozást tart I/N.

Document info
Document views591
Page views591
Page last viewedMon Jan 23 03:30:10 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments