X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 30 / 130

504 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Kiegészítő gyakorlati ismeretek (nyilvános kutatói beszéd elemei, számítógápes irodalomkutatás, oktatási gyakorlat).

Ajánlott irodalom:

Tomcsányi, P.: Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Gödöllő. OMMI, Budapest. 2000.

Gépszerkezetek VEM alkalmazásai

Tantárgyfelelős: Dr. Szabó J. Ferenc

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Rövid áttekintés, ismétlés (végeselemes módszer, a piaci programok, statikai, dinamikai feladatok megoldásának menete). A gépelemek, gépszerkezetek, különféle termékek kialakításának, szerepének, működésének és követelményeinek figyelembe vétele a modellalkotás, terhelés és peremfeltétel felépítés, valamint posztprocesszálás menete, gyakorlata során. Multidiszciplináris, multifizikai alkalmazások értelmezése, megfogalmazása. A megoldáshoz végeselemes programok programozási lehetőségeinek kihasználása, optimumkeresés, multidiszciplináris optimálás eddigi példái. A fontosabb gépelemek, gépszerkezetek (fogaskerekek, hajtóművek, sikló- és gördülőcsapágyak, rugalmas hajtások, kötőelemek, rugók, gépalapozások, termékek, stb) sajátosságai végeselemes vizsgálatok szempontjából, gyakori hibák és elkerülésük módjai. Konkrét termék, gépelem, szerkezet vizsgálata, konzultációs irányítással, egyéni munkával, projekt- szerűen.

Ajánlott irodalom:

Farkas, J.: Fémszerkezetek. Tankönyvkiadó, Budapest.

Rao, S. S.: The finite element method in engineering. Pergamon Press, GB.

Dr. Szabó F. J. - Bihari Z. – Sarka F.: Termékek, szerkezetek, gépelemek végeselemes modellezése és optimálása. Szakmérnöki jegyzet, Miskolci Egyetem.

Technikatörténet

Tárgyfelelős: Dr. Döbröczöni Ádám

A technikatörténet jelentősége a tárgyalásának szükségessége. Az ipari forradalom és hatása a gépiparra, a gépészeti tudományok fejlődése. Az ókor technikája a civilizáció kezdetén, a görög-római kor technikája. Az energetikai gépek fejlődése az ókortól napjainkig. A közlekedés fejlődése a kezdetektől az ipari forradalomig. A belsőégésű motorok kialakulása és fejlődése. Az elektrotechnika fejlődése. A fegyverek története. Nagy magyar feltalálók és tudósok (Galamb József, Bánki Donát, Csonka János, Kandó Kálmán, Jendrassik György, Kármán Tódor, Pattantyús Á. Géza, Fonó Albert).

Ajánlott irodalom:

Endrei Walter - Jeszenszky Sándor: Technikatörténet 1760-1960. ELTE. Bp. 1993.

Terplán Zénó munkái az előadásban előforduló személyiségekről. 1960-1994.

Műszaki nagyjaink 1-6. kötet. GTE. Bp. 1962-1985.

Műszaki akusztika

Tantárgyfelelős: Bihari Zoltán

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

Akusztikai alapfogalmak. Szintek és bevezetésük szükségessége. Alap-és származtatott szintek. Zaj- és rezgésmérések gyakorlati jelentősége. Műszerelemek és –rendszerek. Hangtér, térjellemzők, forrástípusok. Zajforrások rendszere. Sikló- és gördülőcsapágyak,

Document info
Document views504
Page views504
Page last viewedTue Jan 17 07:38:42 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments