X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 31 / 130

581 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

rugalmas hajtások, lánchajtások, fogaskerék hajtások, villamos berendezések, hidraulikus és pneumatikus rendszerek, zaj- és rezgésjellemzői, beavatkozási lehetőségei.

Ajánlott irodalom:

Beranek, L.: Zajcsökkentés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.

Kováts, A.: Gépszerkezettan (Műszaki akusztika). Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

Kováts, A.: Zaj- és rezgésvédelem. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2004.

Szentmártony, T., - Kurutz, I.: A műszaki akusztika alapfogalmai. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

4.

Anyagáramlási rendszerek, ellátási láncok szakirány

Termeléstervezés és irányítás

2+1 gy 3 kr. 1. félév

Bikfalvi Péter dr. tárgyfelelős

A termelésirányítás fogalomköre, értelmezése. A termelés tervezése, ütemezése és programozása, mint előidejű funkciók, a gyártásirányítás, mint valósidejű funkció. Klasszikus termelésirányítási rendszerek (PICS, COPICS, MAPICS stb.) és moduljaik. A központi adatbázis koncepció. Az alrendszerek funkcionális kapcsolatai és időhorizontjai. A „termelési háromszög” modell. Rugalmas gyártórendszerek. A termelésprogramozási rendszer felépítése, interfészei és működése off-line irányítási környezetű FMS esetén. A termelésprogramozási rendszerrel szemben támasztott követelmények és azok kielégítési lehetőségei, heurisztikus termelésprogramozási módszerek. A klasszikus egzakt modell Johnson algoritmusa. Gyártásirányító rendszerek struktúrája. A 4 szintű modell szintjei, a szintek funkciói és kapcsolatai. Gyártócellák és gyártórendszerek irányítása. Matematikai modellek a termelésirányításban, jellegzetes operációkutatási modellek és alkalmazásuk.

Ajánlott irodalom

Tóth, T.: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998., 252p.

Anyagáramlási rendszerek automatizálása

2+1 v 4 kr. 2. félév

Illés Béla dr. tárgyfelelős

Anyagáramlási rendszerek automatizálásának, pótlólagos automatizálási módszereinek tematikája. Targoncás rendszerek, daruk jellegzetes automatizált rendszerei. Konvejorok, görgőspályák, függősínpályák jellegzetes automatizált rendszerei. Ömlesztett anyagok szállításánál, adagolásánál alkalmazott automatizálási módszerek. Automatizált raktározási és komissiózási rendszerek alapjai. Automatizált parkoló rendszerek. Automatizálás hatásai a rendszer hatékonyságára.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Kulcsár Béla: Ipari logisztika, LSI Oktatóközpont Budapest, 1998., ISBN 963 577 242 4

Document info
Document views581
Page views581
Page last viewedSun Jan 22 06:27:28 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments