X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 36 / 130

609 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Dr. Gaál Zoltán: Karbantartási Kézikönyv RAABE Tanácsadó és Kiadó Kft., 2002., ISBN 963 86178 37

Gyártórendszerek, automatizálás

2+1 v 3 kr. 3. félév

Cser István dr. tárgyfelelős

Gyártórendszerek fogalma, osztályozása, fő építőelemei, jellegzetes megvalósítási módozatai.

Gyártórendszerek az alkatrészgyártásban és szerelésben. Gyártórendszerek  tervezésének módszertani alapjai, számítógépes eszközei. Gyártórendszerek automatizálása, az automatizálás eszközei, megoldásai. NC és robottechnika a gyártásban, a gyártórendszerek automatizálásában, a rugalmasan automatizált gyártásban. Folyamatfelügyelet, felügyeleti funkciók a gyártórendszerekben. Számítógéppel integrált gyártás, a teljes automatizálás

irányába mutató filozófia és megvalósításának módszertani alapjai.

Ajánlott irodalom

Dudás, I.-Cser, I.:Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2004. p.1-335.

Tóth, T.: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1998. p.1-243.

Horváth, M.-Markos, S.:Gépgyártásechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. p.1-436.

Horváth, L.:CAD/CAM technikaI. Bevezetés a gépészeti rendszerek és gyártásuk számítógépes tervezésébe, Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1999. p.1-191.

Ömlesztett anyagok logisztikája

2+0 gy 3 kr. 1. félév

Németh János dr. tárgyfelelős

Az ömlesztett anyagok tárolás- és mozgatás-technikai alapjellemzői (szemcseeloszlás, sűrűség, kohézió, belső súrlódás, rézsűszög, folyási jellemzők, boltozódás, jól ömleszthető anyagok kifolyási sebessége, nyomás-eloszlás silónál és garmadás tárolásnál stb.). Az ömlesztett anyagok rakodó-, adagoló- és mozgató-berendezései, ezek méretezése és kialakítása. Az ömlesztett anyagok tárolását és mozgatását végző logisztikai rendszer jellemzői.

Ajánlott irodalom

Andrási, Gy.; Polonszky, Gy.:Tárolás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1971.

Felföldi, L.: Anyagmozgatási kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1975.

Kuliwiec, R. A.: Materials handling handbook, John Wiley and sons, New York, 1985.

Nagy G., Juhász F.: Ömlesztett anyagok rakodógépei, Budapest, Műszaki Kiadó, ISBN 963 5773 9, 1985.

Logisztika informatikai rendszerei, folyamatok nyomkövetése

2+1 v 3 kr. 3. félév

Németh János dr. tárgyfelelős

Logisztika informatikai alapelemei. Automatikus és félautomatikus adatgyűjtés módszerei és eszközei. Adattárolás és feldolgozás különböző megoldásai. Helyi- és távolsági adatátvitel módszerei, technikái. A menedzsmentnek a tervezésnél, az irányításnál és kontrollingnál szükséges információk. Termelési és szolgáltatási folyamatok, termékek nyomkövetésének módszerei és technikái.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J.; Illés, B.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2006.

Document info
Document views609
Page views609
Page last viewedTue Jan 24 09:49:28 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments