X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 37 / 130

567 views

0 shares

0 downloads

0 comments

37 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Cselényi, J.; Illés, B.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2004.

Kulcsár Béla: Ipari logisztika, LSI Oktatóközpont Budapest, 1998., ISBN 963 577 242 4

Jünemann, R.: Materialfluß und Logistik. Springer Verlag, 1989.

Arnold, D.: Materialflussleher, Wiesbaden: Vieweg, ISBN 352803033X, 1995

Objektumok és rendszerek optimálása

2+1 v 3 kr. 3. félév

Jármai Károly dr. tárgyfelelős

A szerkezetoptimálás lehetőségei. Célfüggvények, méretezési feltételek: szilárdsági és gyártási. Az egycélfüggvényes optimális méretezés matematikai módszerei, számítógépes algoritmusai (Backtrack, SUMT, Komplex, Hillclimb, Sequential Quadratic Programming, Flexible tolerance, Leap-frog, Dynamic-Q, genetikus algoritmus, differenciális evolúció módszere, részecskecsoport optimálás stb.). A többcélfüggvényes optimálás matematikai módszerei, alkalmazásuk szerkezetek méretezésére. Döntéstámogató rendszerek. Szakértői keretrendszerek. A szerkezetoptimálás és a szakértői keretrendszerek összekapcsolása. Költségek, költségcsökkentés, gazdaságosság. Gyártási szempontok az optimálásban. Egyszerű szerkezetek és szerkezeti elemek optimálása. Energetikai-, logisztikai rendszerek optimálása.

Ajánlott irodalom

Jármai, K. - Iványi, M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Farkas, J. & Jármai, K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Farkas, J.- Jármai, K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Jármai, K.,Farkas, J.(Eds.): Mechanics and Design of Tubular Structures, Springer Verlag, 1998. 337 p. ISBN 3-211-83145-2

Logisztikai rendszerek minősítésének és értékelésének módszerei

2+0 gy 3 kr. 3. félév

Bányai Tamás dr. tárgyfelelős

Különböző jellegzetes logisztikai rendszerek beszerzési-, termelési-, szolgáltatási-, újrahasznosítási-, elosztási logisztikai rendszerei, ellátási láncok, szállítórendszerek minősítésére szolgáló jellemzők meghatározása. Meglévő jellegzetes logisztikai rendszerek értékelése az elmúlt időszak hisztorikus adatai és a jövőre vonatkozó prognosztizált adatok alapján. Logisztikai költségek és a a rendszer teljesítőképességének a komplex értékelése. Benchmarking alkalmazása a logisztikai rendszerek értékelésénél. A logisztikai rendszerek outsourcingba adási lehetőségének a vizsgálatára alkalmas módszerek.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Knut Alicke: Planung und Betrieb von Logistiknetzwerken – Unternehmensübergreifendes Supply-Chain Management. Springer. 2005

Document info
Document views567
Page views567
Page last viewedSat Jan 21 07:14:18 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments