X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 39 / 130

534 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Bányai Tamás dr. tárgyfelelős

Logisztika fogalma, feladatai. Logisztikai célok és fejlődési tendenciák. Az üzemi logisztikai rendszerek felépítése. A logisztikai menedzsment helye és feladatai a vállalati menedzsmentben. A logisztikai szervezet. Vállalati logisztikai stratégia, koncepció, struktúra. Jellegzetes anyagáramlási rendszerek felépítése, elemzési módszerei, mutató- és értékelő rendszerei. Jellegzetes anyagáramlási technikák. Logisztikai rendszerek információs rendszerei, az információ-áramlás sajátosságai, gyűjtés, átvétel és feldolgozás jellegzetessége. Kódok, szenzorok sajátosságai. Információs rendszer tervezésénél alkalmazható matematikai módszerek. Termelési logisztikai rendszer tervezése: tervezés információs rendszere, adatbank strukturálódása. Tervezési módszerbank jellegzetes elemei: elrendezés tervezés, szállítási útvonal optimalizálása, egységrakomány képzés, anyagáramlás jellemzőinek optimalizálása. Szállítási kapacitás szükséglet, eszközszám meghatározása, eszközök és rendszerek megválasztása, tárolókapacitás szükséglet kiszámítása, anyagáramlás jellemzőinek, illetve anyagáramlási rendszerek működésének szimulációja. Szakértői rendszerek alkalmazásai. Vevőorientált mérnöki tevékenység (Customer Engineering). A „percre kész” gyártás. Logisztikai rendszerek automatizálása, irányítása. Logisztikai költségek. Logisztikai controlling elemei, tervezése. Minőségbiztosítás logisztikája. Újrahasznosítás logisztikája. Környezetvédelmi logisztika.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Knut Alicke: Planung und Betrieb von Logistiknetzwerken – Unternehmensübergreifendes Supply-Chain Management. Springer. 2005

Pfohl, H. Chr.: Logistiksysteme. Berlin, 1985.

Prezenszki, J.: Logisztika I. BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1999.

Prezenszki, J.: Logisztika II. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, 1999.

Szállítási rendszerek és ellátási láncok

2+1 v 4 kr. 3. félév

Illés Béla dr. tárgyfelelős

Jellegzetes áruszállítási rendszerek, közúti, vasúti, vízi és légi szállítás sajátosságai, jellemzői, optimális megosztása. Kombinált szállítás multimodális szállítás jellemzői. Belföldi, kontinensen belüli, ill. tengerentúli szállítás kialakítása, nemzetközi előírások figyelembe vétele. Az ellátási lánc kialakításának jellegzetes modelljei és esetei. Logisztikai Központok szerepe, helye az ellátási láncban. Az ellátási lánc optimális megválasztásához szükséges célfüggvények és feltételek.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Document info
Document views534
Page views534
Page last viewedThu Jan 19 11:30:09 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments