X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 4 / 130

496 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

A minőség fontossága a termék előállítás, szállítás, felhasználás, stb. folyamatában. A minőségmérhetősége, a minőséget meghatározó paraméterek (minőségmutatók) fajtái. A tervezés – fejlesztés minőségbiztosítási feladatai: információk elemzése, termékkoncepció kialakítása, gyártástervezés, megvalósíthatósági elemzés, erőforrások (gép, szerszám, technológia, humán erőforrás) biztosítása, ellenőrzési technológia tervezése. Minőségbiztosítás a beszerzésben; beszállítók kiválasztása és minősítése. A gyártási folyamat minőségbiztosítása. Minőségbiztosítás, minőségmegóvás a szállítás, tárolás, csomagolás során. A minőségbiztosítást segítő módszerek és eszközök.

Kötelező irodalom:

1.

Koczor Zoltán (szerk.): Bevezetés a minőségügybe. A minőségügy gyakorlati kérdései, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

2.

Veress Gábor (szerk.): A minőségügy alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

Ajánlott irodalom:

1.

Parányi György (szerk.): Minőséget – gazdaságosan, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000.

2.

Godfrey, A.B. – Juran, J.M.: Juran’s Quality Handbook, ISBN 007034003X, 1999.

Innováció menedzsment

Tantárgyfelelős: Dr. Szakály Dezső

2+0/hét, kollokvium Kreditszám: 3

1. Az innováció fogalma és folyamata: Innováció és növekedés. Innovációs változások fokozatai. Az innovációs folyamat szerkezetét és jellegét befolyásoló tényezők. A K+F és a műszaki fejlesztés. A Kkv-ék működését támogató innovációs modellek. Technológiai nyomás és a piaci szívás (push-pull hatás)

2. Az innováció elterjedése: A diffúzió. A trigger effektus.

3. Az innovációs stratégia: Az új termék. A termékfejlesztés orientáció. Empatikus fejlesztés. Terméktesztelési módszerek. Az uralkodó termék. A zöld termék.

4. Az innovációs stratégia kialakítását támogató elemző, tervező módszerek: Alapozó vizsgálatok. Életciklus görbék elemzése. Az „S”– görbék. Termék / technológia portfolio.

5. Az innovációs stratégia meghatározása: Alapstratégiák. Diverzifikálás és szegmentálás. Az innovációs stratégiák iparági sajátosságai. Stratégiai potenciálok. A stratégiaválasztást befolyásoló tényezők

6. Kockázati tőke: A kockázati tőke szerepe a vállalatfinanszírozásban. Kockázati tőke befektető kontra stratégiai befektető. Kockázati tőke társaságok. Kockázati tőkefinanszírozással foglalkozó pénzintézetek.

Üzleti angyal - business angel. Fogoly alapok - captive funds. Vetőmag tőke - seed capital.

7. Tudásmenedzselés: Tudás – tudás átalakítás. Tanulás – tanulási folyamatok. A tudás spirál. A tanuló szervezet. Tudástranszfer – tudásmenedzselés. Tudásmenedzselési stratégia.

Tudásalapú vállalatok. A tudás mérése. A tudásáramoltatás hálózatának jellemzői.

Kötelező és ajánlott irodalom (3-5):

1.

Szakály, D. (2002): Innováció- és technológiamenedzsment. I.-II. Miskolc, Bíbor Kiadó.

2.

Drucker, P.F.(1985): The discipline of innovation. Harward Business Review, 63.k. 3.sz. p.67-72.

3.

Nonaka, I. – Takeuchi, H.(1995): The Knowledge Creating Company. Oxford Univ.Press

4.

Pataki B. (1999): Technológiaváltások menedzselése. Műszaki K. Budapest

5.

Nelson, R. P. (1993): National Innovation Systems. Oxford Press N.Y.

Vállalati stratégia

Tantárgyfelelős: Dr. Fülöp Gyula

Document info
Document views496
Page views496
Page last viewedSun Dec 11 14:11:14 UTC 2016
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments