X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 49 / 130

589 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

1.

Horváth M.-Markos S.: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. p.1-436.

2.

Horváth L.: CAD/CAM technika I. Bevezetés a gépészeti rendszerek és gyártásuk számítógépes tervezésébe, Bánki Donát Műszaki Főiskola, Budapest, 1999. p.1-191.

Logisztikai rendszerek

2+1 v 3 kr. 3. félév

Bányai Tamás dr. tárgyfelelős

Logisztika fogalma, feladatai. Logisztikai célok és fejlődési tendenciák. Az üzemi logisztikai rendszerek felépítése. A logisztikai menedzsment helye és feladatai a vállalati menedzsmentben. A logisztikai szervezet. Vállalati logisztikai stratégia, koncepció, struktúra. Jellegzetes anyagáramlási rendszerek felépítése, elemzési módszerei, mutató- és értékelő rendszerei. Jellegzetes anyagáramlási technikák. Logisztikai rendszerek információs rendszerei, az információ-áramlás sajátosságai, gyűjtés, átvétel és feldolgozás jellegzetessége. Kódok, szenzorok sajátosságai. Információs rendszer tervezésénél alkalmazható matematikai módszerek. Termelési logisztikai rendszer tervezése: tervezés információs rendszere, adatbank strukturálódása. Tervezési módszerbank jellegzetes elemei: elrendezés tervezés, szállítási útvonal optimalizálása, egységrakomány képzés, anyagáramlás jellemzőinek optimalizálása. Szállítási kapacitás szükséglet, eszközszám meghatározása, eszközök és rendszerek megválasztása, tárolókapacitás szükséglet kiszámítása, anyagáramlás jellemzőinek, illetve anyagáramlási rendszerek működésének szimulációja. Szakértői rendszerek alkalmazásai. Vevőorientált mérnöki tevékenység (Customer Engineering). A „percre kész” gyártás. Logisztikai rendszerek automatizálása, irányítása. Logisztikai költségek. Logisztikai controlling elemei, tervezése. Minőségbiztosítás logisztikája. Újrahasznosítás logisztikája. Környezetvédelmi logisztika.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Knut Alicke: Planung und Betrieb von Logistiknetzwerken – Unternehmensübergreifendes Supply-Chain Management. Springer. 2005

Pfohl, H. Chr.: Logistiksysteme. Berlin, 1985.

Prezenszki, J.: Logisztika I. BME Mérnöktovábbképző Intézet, Budapest, 1999.

Prezenszki, J.: Logisztika II. Logisztikai Fejlesztési Központ, Budapest, 1999.

Technológiai folyamatok modellezése

2 1 v 3

Kocsisné dr. Baán Mária, a tantárgy felelőse

Modellezési alapismeretek, a modellezés célja és típusai. Technológiai folyamatok modellezésének elméleti alapjai. Technológiai folyamatok numerikus modellezése: a végeselemes módszer elvi alapjai, általános és célorientált végeselemes szoftverek. A végeselemes megoldás általános menete. Geometria létrehozása, diszkretizáció és behálózása. Elem és csomópont típusok, csoportok létrehozása. Input adatok értelmezése, hőtani, metallurgiai és mechanikai adatok bevitele. Peremfeltételek definiálása. A végeselemes

Document info
Document views589
Page views589
Page last viewedSun Jan 22 17:45:43 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments