X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 5 / 130

614 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

0+2/hét; kollokvium Kreditszám: 2

A tantárgy oktatásának célja a vállalati stratégiaalkotás, a stratégiai tervezés és menedzsment elméleti és módszertani alapjainak megismertetése, esettanulmányok révén a gyakorlati problémák szubjektív megközelítési kereteinek megértése, betekintés biztosítása a stratégiai döntések modellezésébe. További cél - a vállalati stratégia kialakításához, - a stratégia gyakorlatban történő megvalósításához, valamint - a szervezeti teljesítmény méréséhez szükséges készségek kifejlesztése. A tárgy keretében a vállalati szervezeti egységek és tevékenységi alrendszerek érdekeit integráló komplex szemléletmódot alkalmazunk. Ezt az előadásokon leadott törzsanyaggal, az előírt tankönyvvel és a hallgatói kiscsoportos esettanulmány elemzésekkel kívánjuk elérni.

Kötelező és ajánlott irodalom (3-5):

- Barakonyi K.: Stratégiai tervezés és management. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

- Fülöp Gy-Lukács E- Szegedi K.: Szemelvények a stratégiai management irodalmából.

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2006.

- Fülöp Gy.: Esettanulmány gyűjtemény a stratégiai management oktatásához. Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002.

Projektmenedzsment

Tantárgyfelelős: Veresné dr. Somosi Mariann

2+0/hét, kollokvium. Kreditszám: 2

A projektmenedzsment helye szerepe a szervezetek működésében. A projektek stratégiai illeszkedésének biztosítása. A projektsiker mérése, értelmezése. A projektmenedzsment funkciói. Projektteljesítési stratégiák. A projektvezetés eszköztára. A projektmenedzsment eszköztárának osztályozása. A tervezési folyamat során alkalmazható eszköztár. A szervezés és ellenőrzés során alkalmazható eszköztár. A kockázatkezelés során alkalmazható eszköztár. Humán erőforrás kezelés a projektmenedzsmentben. Kommunikáció projektkörnyezetben. Konfliktuskezelés és megoldás a projektekben. Motiváció projektkörnyezetben. Nemzetközi projektek menedzselése.

Kötelező és ajánlott irodalom (3-5):

Görög Mihály: A projektvezetés mestersége. Aula, 2003.

Aggteleki – Bajna: Projekttervezés. Közdok, 1995.

K. Verma: Human Resource Skills for the Prokjekt Manager. Projekt Management Institute, 1995.

Dr. Papp Ottó: Projektmenedzsment. BME Mérnöktovábbképző Intézet, 1995.

Document info
Document views614
Page views614
Page last viewedTue Jan 24 13:17:36 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments