X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 51 / 130

513 views

0 shares

0 downloads

0 comments

51 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Termodinamika

2 1 v 4

Dr. Karaffa Ferenc, a tantárgy felelőse

Termodinamikai alapfogalmak. A termodinamika főtételei. Munkavégző közegek: ideális gáz, gázkeverék, nedves levegő, kétkomponensű és kétfázisú oldat. Adiabatikus és nem-adiabatikus munkafolyamatok. Adiabatikus áramlásos folyamatok. Az izentrópikus áramlás határesetei, Fanno görbék. Laval fúvóka. Égés. Technikai körfolyamatok.

Kötelező irodalom:

1.

Hans Dieter Baehr: Thermodynamik

Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1981

2.

Rogers, Gordon Frederick Crichton - Mayhew, Yon Richard:

Engineering Thermodynamics. Work and Heat Transfer

Longman, London and New York 1987

Ajánlott irodalom:

1.

Eastop, Thomas D. - McConkey, Allen: Applied Thermodynamics

Longman, Scientific and Technical, New York         

2.

Dr. Harmatha András: Termodinamika műszakiaknak

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982

3.

Dr. Láng Lajos - Dr. Jakab Zoltán: Hűtéstechnika

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984

4.

Wark, Kenneth: Thermodynamics

McGraw - Hill Book Company, New York, 1983

Folyadékok dinamikája

2 2 g 1

Dr. Baranyi László, a tantárgy felelőse

A folyadékáramlás alaptörvényei: kontinuitás, mozgásegyenletek (Euler, Navier-Stokes), Bernoulli egyenlet, impulzustétel, energiaegyenlet. Az egyenletek alkalmazása problémák megoldására. Örvénymentes áramlások. Lamináris és turbulens áramlások, nem-newtoni folyadékok csőben történő áramlása. Gázdinamikai alapok. Az áramlástan numerikus módszereinek alapjai. Áramlástani problémák numerikus megoldása.

Kötelező irodalom:

1.

Czibere T.: Áramlástan. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980. J4-1116

2.

White, F.M.: Fluid Mechanics. McGraw-Hill, New York, 1999.

3. Baranyi L., Kalmár L.: Áramlástan példatár. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Ajánlott irodalom:

1.  Ferziger, J.H., Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics. Springer, Berlin, 2002.

Áramlás- és hőtechnikai berendezések tervezése

2 1 v 4

Dr. Tolvaj Béla, a tantárgy felelőse

Csővezetékhálózatok számítása, csővezeték jelleggörbék. Lengő- és forgódugattyús szivattyúk és tartozékaik méretezése. Centrifugálszivattyúk járókerekének és csigaházának méretezése. Vízturbinák fő méreteinek meghatározása. Ventilátorok fő méreteinek meghatározása. Por- gázelszívó, leválasztó rendszerek tervezése. Pneumatikus –és hidraulikus szállítóberendezések tervezésének alapjai. Sugárszivattyúk tervezése.

A hőleadó és hőfelvevő közeg anyagjellemzőinek számítása. A víz, a gőz, a levegő és a füstgázoldali hőátadási tényezők meghatározása forróvíz és gőzkazánoknál. Kazánok fűtőfelületének méretezése. Kompresszoros hőszivattyú illetve hűtőberendezés munkaközegé-

Document info
Document views513
Page views513
Page last viewedTue Jan 17 23:50:38 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments