X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 52 / 130

553 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

nek kiválasztása, elpárologtató illetve kondenzátor hőtechnikai tervezése. Kapilláris méretezése, adagoló tervezése, kompresszor szállítási paramétereinek meghatározása.

Irodalom:

1.

Halász Gábor, Kristóf Gergely, Kullmann László: Áramlás csőhálózatokban: állandósult, tranziens és periódikus áramlások:[egyetemi tankönyv], Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar. - Budapest: Műegyetemi K., 2002

2.

Látrányi Jenő, Zalka András: Dugattyús szivattyúk és hidromotorok : Kézirat, Bp. : BME, 1982

3.

Czibere Tibor: Áramlástechnikai Gépek, Egyetemi jegyzet, Miskolc,

4.

Nyíri András: Erő- és Munkagépek I. II., Egyetemi Jegyzet, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1995-1996

5.

Szabó Szilárd: Erő- és Munkagépek I. II. Elektronikus Jegyzet, Miskolc, 2006

6.

Ventilátorok / Gruber József és szerzőtársai, 4. jav., bőv. kiad. Bp. Műszaki Kvk., 1978

7.

Rónaszéki Endre: Légtechnikai és klímaberendezések, Bp. : ÉTK, 2001

8.

Pápai László: Anyagszállítás légáramban és folyadékáramban : Pneumatikus és hidraulikus anyagszállítás, Bp.: Felsőokt. Jegyzetell. Váll., 1966

9. Reményi, K.: Korszerű kazánberendezések, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

10. Komondy, Z., Halász L.,: Hűtőgépek, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

11. Luzsa I., Móricz I., Pótsa E. : Gőzkazánok szerkesztése, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

12. Leinhard, J.,IV., Leinhard, J., V. : A Heat Transfer Textbook, Phlogiston Press, Cambridge, Massachusetts, 2001.

Numerikus termo- és hidromechanika

2 1 v 3

Dr. Kalmár László, a tantárgy felelőse

Megmaradási elvek és áramlási alapegyenletek. Speciális áramlási esetek. Az áramlások matematikai osztályozása. Alkalmazott numerikus módszerek főbb komponensei és fontosabb tulajdonságaik. Diszkretizációs módszerek: véges differenciák és véges térfogatok módszere. Lineáris egyenletrendszerek megoldási módszerei: direkt és iteratív módszerek bemutatása. Navier-Stokes egyenlet megoldási lehetőségei: időátlagolt N-S egyenlet (RANS), nagy örvények szimulációja (LES) és direkt numerikus szimuláció (DNS). Alkalmazási példák.

Kötelező irodalom:

1. Czibere Tíbor: Áramlástan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.

2. Czibere Tíbor: Vezetéses hőátvitel, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

3. Kalmár László – Baranyi László: Hő- és áramlástani feladatok numerikus modellezése, Szakmérnöki jegyzet, Miskolc, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Ferzinger, J.H. – Peric, M.: Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer, 1999.

Objektumok és rendszerek optimálása

2 1 g 3

Dr. Jármai Károly, a tantárgy felelőse

A szerkezetoptimálás lehetőségei. Célfüggvények, méretezési feltételek: szilárdsági és gyártási. Az egycélfüggvényes optimális méretezés matematikai módszerei, számítógépes algoritmusai (Backtrack, SUMT, Komplex, Hillclimb, Sequential Quadratic Programming, Flexible tolerance, Leap-frog, Dynamic-Q, genetikus algoritmus, differenciális evolúció módszere, részecskecsoport optimálás stb.). A többcélfüggvényes optimálás matematikai módszerei, alkalmazásuk szerkezetek méretezésére. Döntéstámogató rendszerek. Szakértői keretrendszerek. A szerkezetoptimálás és a szakértői keretrendszerek összekapcsolása.

Document info
Document views553
Page views553
Page last viewedFri Jan 20 13:09:40 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments