X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 53 / 130

580 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Költségek, költségcsökkentés, gazdaságosság. Gyártási szempontok az optimálásban. Egyszerű szerkezetek és szerkezeti elemek optimálása. Energetikai-, logisztikai rendszerek optimálása.

Irodalom:

1.

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

2.

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

3.

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

4.

Jármai,K.,Farkas,J.(Eds.): Mechanics and Design of Tubular Structures, Springer Verlag, 1998. 337 p. ISBN 3-211-83145-2

Motordiagnosztika

2 1 v 3

Dr. Tolvaj Béla, a tantárgy felelőse

Belsőégésű motorok korszerű üzemanyag-ellátó rendszerei. Belsőégésű motor hengerében lejátszódó munkafolyamat ellenőrzési, mérési módszerei. Motorparaméterek mérési módszerei. Motorok állapotfelügyeleti és diagnosztikai rendszerei, hibakódok és értelmezésük. Hibaszimulálás és hibaelháritás diesel-oktatómotoron. Környezetvédelmi mérések.

Kötelező irodalom:

1. Dezsényi Gy., Emőd I., Finichiu L.: Belsőégésű motorok tervezése és vizsgálata, Nemzeti Könyvkiadó, Budapest, 1999.

2. Lakatos I., Nagyszokolyai I.: Gépjármű-diagnosztika:, Maróti Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Ajánlott irodalom:

1. Frank T., Kovács M.: Befecskendező és motorirányító rendszerek, Maróti Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Lézerfizika, lézeres mérőberendezések

2 1 v 3

Dr. Paripás Béla a tantárgy felelőse

A geometriai és a fizikai optika áttekintése. A fényinterferencia. A lézerek aktív anyagában lejátszódó atomfizikai folyamatok. Az inverz populáció. A lézerek felépítése és működése. Lézermódusok. Fontosabb lézertípusok, működésük, főbb jellemzőik, technológiai alkalmazásaik. Rövid impulzusok előállítása. Lézeres módszerek az anyagtudományban és a környezetvédelemben, mozgásjellemzők precíziós mérése. Az áramlás és hőtechnikában alkalmazott lézeres méréstechnikai módszerek (LDA, LDV, PIV, stb.) ismertetése.

Ajánlott irodalom:

1.Budó, Mátrai: Kisérleti Fizika III.

2.Steen: Laser Material Processing

3.Ábrahám: Optika

4.Charschan: Lasers in Industry

Nem-newtoni folyadékok

2 1 v 3

Dr. Baranyi László, a tantárgy felelőse

Súrlódásos közegek mozgásának leírása. Reológiai alapok. Folyási görbék, anyagegyenletek. Newtoni, viszkoplasztikus és struktúrviszkózus közegek izotermikus és nem-izotermikus

Document info
Document views580
Page views580
Page last viewedSun Jan 22 04:05:21 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments