X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 59 / 130

521 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

A tervezés általános szempontjai alapján egyszerű és összetett formatervezési feladatok megismerése, elemzése és megoldása.

Ajánlott irodalom:

Ernyey Gyula: Az ipari forma története. Corvina Kiadó. Budapest, 1983.

Ernyey Gyula: Az ipari forma története Magyarországon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1974.

Lissák György: A formáról. Láng Kiadó és Holding Rt. Budapest, 1998.

Virtuális termékfejlesztés

Tantárgyfelelős: Bihari Zoltán

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

A virtuális termékfejlesztés fogalma, eszközrendszere. Számítógép a terméktervezésben. Modellező és integrált tervező szoftverek. Sajátosság alapú modellezés. Parametrikus modellezés. Szerelt egységek modellezése. A virtuális tervezés és gyártás folyamata: vázlat, formaterv, részlettervezés, szereléstervezés, analízis, szimuláció, szerelés ellenőrzés, gyorsprototipus gyártás, szerszámtervezés, szerszám gyártás, alkatrészgyártás. Reverse engineering: mérés, modell, digitalizálás, CAD/CAM rendszer, termék, ellenőrzés. Az ember termék kapcsolat vizsgálata virtuális környezetben.

Ajánlott irodalom:

Horváth I. - Juhász I.: Számítógéppel segített gépészeti tervezés. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 1996.

Kunwoo Lee: Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison-Wesley. 1999.

McMahon C. – Browne, J.: CADCAM. 2nd Ed. Addison-Wesley. 1998.

Környezetszempontú tervezés

Tantárgyfelelős: Dömötör Csaba

Előtanulmányi feltételek: Objektumsemleges tervezésmódszertan

Kredit: 3

Műszaki termékek és a környezet kapcsolata, az életciklus szerepe és elvárásai. A tervezési folyamat általános áttekintése a környezeti befolyásolhatóság megjelölésével. Az újrahasznosítás elveinek érvényesítése a konstrukciós megoldásokban. Alapanyagok, hulladékok követése a termékben, a gyártásban. Körfolyamatok jellemzői, sajátosságai. A hatáshordozók (anyagok) szétválasztásának hatáselvei és megoldásai. A termék-megfelelőség környezetszempontú érvényesülése.

Ajánlott irodalom:

Kamondi, L.:Objektum semleges géptervezés. (Társszerzők: Döbröczöni, Á.- Takács, Á.) Weege R-D.: Recyclinggerechtes Konstruieren. VDI-Verlag. Düsseldorf. 1981.

Pahl, G.- Beitz, W.: A géptervezés elmélete és gyakorlata. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.

Roth, K. : Tervezés katalógussal. Műszaki Könyvkiadó. Bp. 1989.

Pálmai, Gy.-Moser, M.: A környezetvédelem alapjai. Felsőoktatási tankönyv. Budapest, 2006.

Technológiai folyamatok modellezése

2 1 v 3

Kocsisné dr. Baán Mária, a tantárgy felelőse

Modellezési alapismeretek, a modellezés célja és típusai. Technológiai folyamatok modellezésének elméleti alapjai. Technológiai folyamatok numerikus modellezése: a végeselemes módszer elvi alapjai, általános és célorientált végeselemes szoftverek. A végeselemes megoldás általános menete. Geometria létrehozása, diszkretizáció és behálózása. Elem és csomópont típusok, csoportok létrehozása. Input adatok értelmezése, hőtani, metallurgiai és mechanikai adatok bevitele. Peremfeltételek definiálása. A végeselemes

Document info
Document views521
Page views521
Page last viewedWed Jan 18 07:12:13 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments