X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 6 / 130

583 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Szakmai törzsanyag tárgyainak annotációi:

Gépszerkezettan, tervezés

Tantárgyfelelős: Dr. Döbröczöni Ádám

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 3

A kifáradásra történő méretezés alapjai. Kopástípusok. Térbeli hajtások működésének elméleti alapjai. Axoidok, kapcsolódási tengelyek. Hajtásátvitel metsződő tengelyek között. Kúpkerékpárok geometriai tervezése és gyártási eljárásai. Lefejtő és profilozó módszerek. Egyenes és ívelt fogú kúpkerekek szilárdsági méretezése. Hajtásátvitel térben kitérő tengelyek között hengeres kerekekkel, ill. kúpkerekekkel. Csavarhajtás tervezése. Hipoid hajtás tervezése. Csigahajtások típusai, geometriai méretezésük, gyártási eljárásaik. A csigahajtások szilárdsági méretezése. A tervezéselmélet és módszertan alapjai.

Ajánlott irodalom:

Drobni J.: Gépelemek III. Tankönyvkiadó. Budapest, 1983.

Drobni J.: Korszerű csigahajtások. Tenzor Kft. Miskolc, 2001.

Stadtfeld, H. J.: Gleason Zukunftsweisende Kegelrad-Verzahntechnik. The Gleason Works. Rochester, 2001.

Pahl, G. - Beitz, W.: Konstruktionslehre. Springer-Verlag. Berlin. 1993.

Kamondi, L.: A gépészeti tervezés módszerei. PPT előadásvázlat. Miskolc, 2007. Készült: a Nemzeti Fejlesztési terv HEFOP 3.3.1 Operatív Programja keretében. p. 1/380.

Stephens, R. I. – Fatemi, A. – Stephens, R. R. – Fuchs, H. O.: Metal Fatigue in  Engineering. 2nd Ed. John Wiley & Sons. 2000.

Gyártási folyamatok és rendszerek

2 1 v 3

Dr. Cser István, Dr. Kundrák János, a tantárgy felelősei.

Gyártási folyamatok és rendszerek fogalomköre, fő jellemzői. A gyártástervezés és technológiai tervezés viszonya, fő feladatai. A technológiai tervezés elméleti alapjai, törvényszerűségei, módszertana. A technológiai előtervezés, műveleti sorrend-,  művelet- és műveletelem-tervezés menete, információs háttere, adat- és tudásbázisa. A gyártási környezet hatása a technológiai tervezésre. A gépgyártás korszerű technológiai eljárásai, eszközei és technikája. Gyártórendszerek  fajtái, struktúrája, tervezésének, technológiai,  szervezési és módszertani alapjai.  A rugalmasan automatizált gyártás rendszerei és eszközei. Optimálás és szimuláció a gyártási folyamatok és rendszerek tervezésében.

Kötelező irodalom:

1.

Dudás I.-Cser I.: Gépgyártástechnológia IV. Gyártás és gyártórendszerek tervezése,

3.

Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2004. p.1-335.

4.

Dudás I.: Gépgyártástechnológia II. 12. fejezet, A technológiai folyamatok tervezésének alapjai, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2001. p. 254-313.

Ajánlott irodalom:

1.

Horváth M. - Markos S.:Gépgyártásechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995. p.1-436.

2.

Szegh I.: Gyártástervezés, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1996. p.244

Mérés, jelfeldolgozás, elektronika

2 1 gy 3

Tárgyfelelős: Váradiné dr. Szarka Angéla

A méréstechnika alapfogalmai. Mérési hibák. Jelek csoportosítása, leírása idő- és frekvenciatartományban. Jelek digitalizálása: kvantálás jellemzői és a mintavételezés

Document info
Document views583
Page views583
Page last viewedSun Jan 22 06:43:42 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments