X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 62 / 130

516 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

1.

Dudás I.: Gépgyártástechnológia III, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005, p.539.

Ajánlott irodalom:

1.

Litvin, F.: Gear geometry and applied theory, New Jersey, 07632, 1994, p.724.

2.

Dudás I.: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó Budapest, 2007, p.352

Szereléstervezés

2 1 v 4

Dr. Kundrák János, a tantárgy felelőse

A szerelés technológiai folyamat tervezése. Tervezési szintek, részfeladatok. Technológiai előtervezés. Gyártmány tagolása, családfa. Szerelhetőség vizsgálata, szereléshelyes konstrukció. Műveleti sorrendtervezés. A technológiai folyamat szakaszai, elvi vázlata.Globális műveletek képzése, sorrendjük meghatározása. Gép- és eszközválasztás. Műveletek tervezése. Műveletelemek képzése, sorrendjük meghatározása. Szerszámválasztás és elrendezés. Szerelés szervezettségi kérdései. A szerelési módszer megválasztása, szerelési struktúra kialakítása. A folyamat, a szerelőmunkahely és a szerelési termelő egység szervezettsége. Szereléstervezés segítése számítógéppel.

Kötelező irodalom:

1.

Németh T.: Gépipari szerelés, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1981.

2.

Klaus Brankamp: Gyártási és szerelési kézikönyv; Bp. 1980.;

Gyártórendszerek és -eszközök tervezése

2 1 v 4

Dr. Szabó Sándor, a tantárgy felelőse

Gyártórendszerek mint az integrált anyag- és adatfeldolgozó rendszer alrendszere. A gyártórendszerek technikai elemei és kapcsolatai. A technológiai folyamat berendezései és eszközei, az ezekkel létrehozható struktúrák alapvető jellemzői. Tervezési szemléletek átfogó sajátosságai. A tervezések főbb fázisai, ezek információ igényei és főbb részfeladatai. Kiemelt részfeladatok megoldási lépései. A tervezési eredmények dokumentációs változatai. Jellegzetes megoldások átfogó analízise. Az innovációs követelmények érvényesítésének lehetőségei a gyártórendszerek és az eszközök tervezésével.

Kötelező irodalom:

1.

Bálint, L.: A forgácsoló megmunkálás tervezése, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1967.

2.

Dudás I. - Cser I.: Gépgyártás-technológia IV., Gyártás és gyártórendszerek tervezése. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

3.

Tajnafői, J.: Szerszámgéptervezés I., II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990., 1991.

4.

Gorski: Alakos megmunkálószerszámok, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.

5.

Molnár J. - Szabó S.: Készüléktervezés, ME Kiadó, Miskolc, 1995.

Ajánlott irodalom:

1.

Horváth M. – Markos S.: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995.

2.

Kovács E. (szerk.): Gépbeállítók zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Diplomatervezés

0 20 gy 30

Kiírás tárgyköre alapvetően a gépgyártástechnológia tudományágai szerintiek, úgymint: alkatrész, illetve szerszámgyártás, szerelés, minőségbiztosítás, folyamattervezés, rendszerelemek átfogó és konstrukciós tervezése, műszaki fejlesztés illetve innováció, kísérlet illetve kutatás.

Document info
Document views516
Page views516
Page last viewedWed Jan 18 02:33:48 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments