X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 66 / 130

571 views

0 shares

0 downloads

0 comments

66 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

előállítása. Általános matematikai modell. CAD,CAM, CAQ, CIM a kinematikai felületek megvalósítására.

Kötelező irodalom:

1.

Dudás Illés: Gépgyártástechnológia III, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2005, p.539.

2.

Dudás Illés: Csigahajtások elmélete és gyártása, Műszaki Kiadó Budapest, 2007, p.352

Ajánlott irodalom:

1.

Litvin, F.: Gear geometry and applied theory, New Jersey, 07632, 1994, p.724.

Módszeres technológiai tervezés

2 1 v 3

Dr. Szabó Sándor, a tantárgy felelőse

A gépipari termék előállítására alkalmas műszaki terv fajtái és szintjei. A technológiai folyamat részeinek, azok megvalósításához szükséges berendezések és eszközök alapvető jellemzői. Tervezési szemléletek átfogó sajátosságai. A technológus mérnöki tervezések rendszerezése. Főbb tervezések problématípusai és logikai elemei. Az egyes feladatok meghatározásának és pontosításának , a részfeladatok képzésének, az elvi változatok kidolgozásának, a szelektálásnak és a dokumentáció készítésének általánosítható szabályszerűségei.

Kötelező irodalom:

1.

Dudás I. - Cser I.: Gépgyártás-technológia I.-IV., Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000-2004.

2.

Tajnafői, J.: Szerszámgéptervezés I., II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990., 1991.

3.

Molnár J. - Szabó S.: Készüléktervezés, ME Kiadó, Miskolc, 1995.

Ajánlott irodalom:

1.

Horváth M. – Markos S.: Gépgyártástechnológia, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1995.

2.

Kovács E. (szerk.): Gépbeállítók zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Logisztikai rendszerek

2 1 v 3

Dr. Kovács László, a tantárgy felelőse

Logisztika fogalma, feladatai. Logisztikai célok és fejlődési tendenciák. Az üzemi logisztikai rendszerek felépítése. A logisztikai menedzsment helye és feladatai a vállalati menedzsmentben. A logisztikai szervezet. Vállalati logisztikai stratégia, koncepció, struktúra. Jellegzetes anyagáramlási rendszerek felépítése, elemzési módszerei és értékelő rendszerei. Jellegzetes anyagáramlási technikai rendszerek. Logisztikai rendszerek információs rendszerei, az információ-áramlás sajátosságai, gyűjtés, átvitel és feldolgozás lehetséges változatai. Kódok, szenzorok sajátosságai. Termelési logisztikai rendszer tervezése: tervezés információs rendszere, adatbank strukturálódása. Tervezési módszerbank jellegzetes elemei: elrendezés tervezés, szállítási útvonal optimalizálása, egységrakomány képzés, anyagáramlás jellemzőinek optimalizálása. Szállítási kapacitás szükséglet, eszközszám meghatározása, eszközök és rendszerek megválasztása, tárolókapacitás szükséglet számítása, anyagáramlás jellemzőinek, illetve anyagáramlási rendszerek működésének szimulációja. Szakértői rendszerek alkalmazásai. Vevőorientált mérnöki tevékenység (Customer Engineering). A „percre kész” gyártás. Logisztikai rendszerek automatizálása, irányítása. Logisztikai költségek. Logisztikai controlling elemei, tervezése. Újrahasznosítás logisztikája.

Ajánlott irodalom

Document info
Document views571
Page views571
Page last viewedSat Jan 21 19:48:36 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments