X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 7 / 130

576 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

törvénye. Jelfeldolgozás és analizálás alapjai: Bode - diagramm, frekvencia analízis. Műveleti erősítők. Alapkapcsolások. Számítógépes mérőrendszerek felépítése és alkalmazása. Érzékelők, átalakítók, jelkondicionálók, multiplexerek, mintavevő-tartó, D/A és A/D átalakítók. Számítógépbe helyezhető mérésadatgyűjtő kártyák fajtái, jellemzői és alkalmazási lehetőségei. Vezérlő-és jelfeldolgozó szoftverek alkalmazása. Szabványos protokollok a méréstechnikában. Ipari tesztelés módszerei, eljárásai és eszközei.

Kötelező (k) és ajánlott (a) irodalom:

(k)Váradiné Dr. Szarka A.: Méréstechnika online jegyzetek.

(a)Schnell, L. szerkesztette: Jelek és rendszerek méréstechnikája, Műszaki Könyvkiadó, 1985.

(a)Doebelin: Measurement Systems, McGraw-Hill Publ. 1990.

(a)Bolton: Measurement and Instrumentation Systems, Newnes, 1996.

Korszerű anyagtechnológiák

2 1 gy 3

Dr. Balogh András, a tantárgy felelőse

Elsődleges alakadó mechanikai technológiák. A porkohászat technológiája, jellegzetes fém, kerámia és kompozit termékek. Az alkatrészgyártásban alkalmazott korszerű öntészeti eljárások. Az öntött termékek tulajdonságai és tervezési irányelvei. A műanyagfeldolgozás eljárásai, termékei. A képlékenyalakítás elvi alapjai. Hideg és meleg kohászati és alkatrészgyártó alakítások. A hegesztés elméleti alapjai. A legfontosabb ömlesztő- és sajtolóhegesztő eljárások. A hegesztéssel rokon termikus vágó- és kötőeljárások. A gépészmérnöki gyakorlat hőkezelései. Hő- és anyagtransz­port. Izzítások. Szilárdság- és keménységnövelő hőkezelések. Szívósságnövelő hőkezelések. Felületi rétegek tulajdonságmódosítása termikus, fizikai és vegyi eljárásokkal. Nanotechnológia.

Kötelező irodalom:

1.Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., Tisza M.: Mechanikai Technológiák. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. p.1-352

2.Ömlesztő hegesztő eljárások. Oktatási segédlet. Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. 2001. p.: 1-315.

Ajánlott irodalom:

1.Szunyogh László (főszerkesztő) Hegesztés és rokon technológiák (kézikönyv); Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007, p.: 1-895

2.Lizák J.: Hőkezelés, Gyakorlati segédlet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. p. 1-157

Automatizált gyártóeszközök

2 1 v 3

Dr. Csáki Tibor, a tantárgy felelőse

A gépipari automatizálás fogalma, automatizált berendezések a termelésben. Automatizált rendszerek építőelemei. A vezérléstechnika alapjai. Boole-algebra, logikai függvények. Tervezési módszerek. Vezérlő algoritmusok realizálása. A programozható logikai vezérlők működése, programozása, felhasználása a gépészeti automatikában. A lineáris szabályozástechnika alapfogalmai, módszereinek rövid összefoglalása. Időtartománybeli vizsgálatok, integráltranszformációk. Átviteli függvények. Zárt szabályozókörök vizsgálata. Stabilitás, kompenzálás. Szabályozókörök tervezése. Állapotegyenletek, megoldási módszerek. Nemlineáris rendszerek leírási módjai. Szabályozókörök struktúrája. Helyzetszabályozók tervezése, kompenzálása. A mechanikus automaták és ütközős programvezérlésű gépek jellemzői. Agregatizálás alapelve. Agregát célgépek alkalmazási területei, tipizált egységek. Célgéptervezés metodikája, célgépstruktúrák. A számjegyvezérlés alapelve, az információfeldolgozás folyamata, külső és belső adatfeldolgozás, az

Document info
Document views576
Page views576
Page last viewedSun Jan 22 01:40:10 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments