X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 70 / 130

595 views

0 shares

0 downloads

0 comments

70 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Sajtoló hegesztések

3 1 v 5

Dr. Török Imre, a tantárgy felelőse

Kohéziós fémes kötés: sajtoló kötőhegesztés, felületi rétegek sajtoló hegesztése. Sajtoló hegesztő eljárások csoportosítása. Sajtolással készített hegesztett kötés elve, a teherbíró kötés. Azonos és eltérő anyagok sajtolóhegesztett kötéseinek termodinamikai feltétele. A kötési felület jellemzése, adszorpció, kemoszorpció, oxidréteg. A hideg-sajtoló hegesztés elmélete és technológiája. Melegsajtoló hegesztések elmélete, főbb befolyásoló tényezők. Villamos ellenállás-ponthegesztés: a hőkeltés elve, a főparaméterek meghatározása, sönthatás, ablakhatás, Peltier-hatás, ciklusdiagrammok, a technológia tervezése. Dudorhegesztés, vonalhegesztés, tompahegesztések elve, technológiája. Dörzshegesztés. Robbantásos hegesztés, detonációs szórás. Ultrahangos hegesztés, diffúziós hegesztés. Forgóíves hegesztés. Nagyfrekvenciás hegesztés.

Kötelező irodalom:

1.  Török I.,: Sajtoló hegesztő eljárások. Oktatási segédlet.

Miskolci Egyetem Továbbképzési Központ. 2005.

Ajánlott irodalom:

1.Szunyogh László (főszerkesztő): Hegesztés és rokon technológiák (kézikönyv); Gépipari Tudományos Egyesület, Budapest, 2007, p. 1-895 ISBN 978-963-420-910-2

2.Gáti József (szerkesztő): Hegesztési zsebkönyv; COKOM Kft., Miskolc, 2003, p.: 1-812

3.ASM Handbook, 10th Edition,Volume 6.: Welding , Brazing, Soldering, p: 1-1299

Anyagok és viselkedésük hegesztéskor

3 0 v 4

Dr. Komócsin Mihály, a tantárgy felelőse

Hegesztő eljárások energiamérlege. A hegfürdő kialakulása, profilja és létideje. A varratfém kristályosodása, a gáz- és salakzárványok képződése, makro- és mikroinhomogenitások. A kristályosodási repedések keletkezése. A hegesztett kötés hőmérsékletmezeje, a hőciklus. A hegesztés okozta elmozdulások, alakváltozások, feszültségek a hegesztett kötésben. A kötés másodlagos kristályosodása, a hegesztett kötés hőhatásövezete. A hőhatásövezetet alkotó egyes övezetek tulajdonságai, mérete. A vas-, alumínium- és réz-bázisú ötvözetek hőhatásövezete és jellemzői. Az allotróp átalakulás és kiválások okozta ridegedés. Az ezekkel összefüggő repedések. A kritikus hűlési sebesség, az előmelegítési hőmérséklet meghatározása. A diffúzióképes hidrogéntartalom csökkentését szolgáló hőkezelés.

Kötelező irodalom:

1.Béres L.,-Komócsin M.  Acélok, öntöttvasak javító- és felrakó hegesztése

O Pont-Nemes Kft., Budapest, 1995,  122-166. o.

Ajánlott irodalom:

1.Easterling, K.: Introduction to the Physical Metallurgy of Welding

London, Butterworths, 1983. (p.1.-p.104)

2.Granjon, H.: Fundamentals of Welding Metallurgy

Abington Publishing, Cambridge, 1991. (p. 18-p.57, p. 97-p.178)

Hegesztés minőségirányítása

2 1 v 4

Dr. Gál István, a tantárgy felelőse

A minőség fogalmai. Minőségirányítási, minőségbiztosítási koncepciók. A hegesztések MSZ EN szerinti alapvető, általános és teljes körű minőségügyi követelményei. A gyártmány minősítő vizsgálatai. A termékfelelősség. A minőség dokumentálása és tanúsítása.

Document info
Document views595
Page views595
Page last viewedMon Jan 23 12:49:07 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments