X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 8 / 130

560 views

0 shares

0 downloads

0 comments

8 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

információleképzés jellegzetes mechanizmusai, pozícionálási módok. CNC vezérlések felépítése CNC üzemmódok. NC gépek geometriai rendszere Az NC programozás alapfogalmai, az ISO NCL felépítése. A SINUMERIK-810T vezérlés utasításrendszere, programozása. Útmérés NC gépeken.

Kötelező irodalom:

1.

Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2001.

2.

Bánhidi L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. ISBN 963 18 4310 6

Ajánlott irodalom:

1.

Zsiga Z. : NC technika alapjai http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~zsiga/ncalap.pdf

Projekt feladat (ALT)

0+4 gy 4 kr. 3. félév

Telek Péter tárgyfelelős

Szakirány: Anyagmozgatógépek és rendszerek

A hallgató által választott bázisvállalat teljes logisztikai folyamatának teljes feltárása - a beszerzéstől a termelés ellátásán, a raktározáson, áruelosztáson át - egészen az értékesítésig. Az ellátási láncban az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-, érték-, energia- és erőforrás áramlás bemutatása. A feltárt rendszer értékelése, fejlesztési koncepció nagyvonalú megalkotása.

A bázisvállalat felülvizsgálata alapján a hallgató önálló problémafeltárása, illetve probléma megoldása a konzulens folyamatos szakmai irányítása alapján.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Projekt feladat (ALT)

0+4 gy 4 kr. 3. félév

Jármai Károly dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

A hallgató által választott bázisvállalatnál felmerülő biztonságtechnikai probléma feldolgozása. A téma jellegétől függően az energetikai, logisztikai, a vegyipari, acélszerkezeti, vagy más területre eső probléma feltárása, a felvetődő biztonságtechnikai problémák feltérképezése, leírása. A feltárt rendszer értékelése, fejlesztési koncepció nagyvonalú megalkotása.

A bázisvállalat felülvizsgálata alapján a hallgató önálló problémafeltárása, illetve probléma megoldása a konzulens folyamatos szakmai irányítása alapján.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J.; Lévai, I.: Anyagmozgatás és gépei I-II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1977., 1988.

Document info
Document views560
Page views560
Page last viewedFri Jan 20 20:56:53 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments