X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 80 / 130

594 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Az irányítás megvalósítási módjai, vezérlés, szabályozás. Vezérlések csoportosítása PLC, huzalozott vezérlés. A Boole-algebra alapelemei. Kombinációs és szekvenciális hálózatok tervezése. A programozható logikai vezérlők működése, felhasználása a gépészeti automatikában. A soros logika elve. PLC programok struktúrálása. Jellegzetes PLC programnyelvek. Időzítési feladatok megoldása, programbeli funkciójuk PLC programokban. A számjegyvezérlés alapelve, alkalmazási lehetőségei különböző technológiai berendezéseknél. Geometriai információs rendszerek, transzformációk. A külső adatfeldolgozás módszerei és eszközei, kézi és számítógéppel segített programozás, WOP. Szabványos és ISO kompatibilis kiegészítő programnyelvek alkalmazása speciális feladatok megoldására. A belső adatfeldolgozás feladata, a vezérlés hardver és szoftver struktúrái, interpolációs eljárások, helyzetszabályozási algoritmusok, állapotfelügyelet.

Kötelező irodalom:

1.

Makó I.: Gépészeti automatika előadásvázlat (kézirat) http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~mako/aut.pdf

2.

Zsiga Z. : NC technika alapjai http://www.szgt.uni-miskolc.hu/~zsiga/ncalap.pdf

Ajánlott irodalom:

1.

Bánhidi L. et.al.: Automatika mérnököknek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. ISBN 963 18 4310

2.

Mátyási Gy.: NC technológia és programozás I. Műszaki Könyvkiadó. Budapest. 2001.

12.

Mechanika-Fémalakítás szakirány

Kontinuummechanika I.

2 1 gy 4

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Tenzorszámítás. Indexes jelölésmód. Műveletek indexes jelölésmódban. Leképezések. Transzformációk. Másodrendű tenzorok (sajátértékfeladat, invariánsok, additív és poláris felbontás). Görbevonalú koordinátarendszerek. Kovariáns derivált. Riemann-Christoffel-féle görbületi tenzor. Felületek differenciál-geometriájának elemei. Görbületi tenzor. Térgörbék. Kontinuum alakváltozása. Leírási módok. Mozgásfüggvények. Leképezések. Alakváltozási tenzorok az azonosító és a pillanatnyi konfigurációban. Az alakváltozási gradiens poláris felbontása. Alakváltozási mértékek számítása. Térfogat- és felületelem változás. Az alakváltozás linearizált elmélete. Kompatibilitási feltételek.

Javasolt irodalom:

1.

Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2.

Béda Gy.-Kozák I.-Verhás J.: Kontinuummechanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

Kontinuummechanika II.

2 1 v 4

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Időtől függő tenzormezők. Materiális derivált. Alakváltozási tenzorok és mértékek materiális deriváltjai. Objektív derivált. Integrálok deriváltjai. Kontinuum belső erőrendszere, feszültségi tenzorok. A kontinuummechanika alaptörvényei, kontinuitási egyenlet, mozgásegyenletek, a termodinamika főtételei. A mechanikai energia egyenlet. A

Document info
Document views594
Page views594
Page last viewedMon Jan 23 11:24:16 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments