X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 81 / 130

509 views

0 shares

0 downloads

0 comments

81 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

kontinuummechanika speciális mezői. A virtuális teljesítmény elv és a virtuális munka elv. A kiegészítő virtuális teljesítmény elv és munka elv. Anyagegyenletek. A kontinuummechanika mezőegyenletei és peremfeltételei. Feszültségfüggvények. A nemlineáris rugalmasságtam  variációs elvei. A lineáris rugalmasságtan primál- és duál rendszere, extremális- és variációs elvei. Alapegyenletek. Peremérték-feladatok.

Javasolt irodalom:

1.

Kozák I.: Kontinuummechanika, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.

2.

Béda Gy.-Kozák I.-Verhás J.: Kontinuummechanika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

A képlékenyalakítás elmélete

2 1 v 3

Dr. Tisza Miklós, a tantárgy felelőse

A képlékenyalakítás kontinuum mechanikai alapjai. A feszültségi állapot alapösszefüggései. A feszültségi tenzor komponensei és skalár invariánsai. A feszültségi egyensúlyi egyenletek. Az alakváltozási állapot alapösszefüggései. Az alakváltozási tenzor és elemei. Folyási feltételek. Feszültség-alakváltozási összefüggések, anyagtörvények, anyagmodellek. Az alakváltozás ideális munkája. A képlékenyalakítás analitikus megoldási módszerei. Az átlagfeszültségi módszer, az alakváltozási munkamódszer, a csúszóvonalak módszere, a képlékenységtan szélsőérték-tételei. A képlékenyalakítás numerikus megoldási módszerei: a véges differenciák és a végeselemes módszer.

Kötelező irodalom:

1. Tisza, M.: A képlékenyalakítás elmélete, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1986.

2. Kaliszky, S.: Képlékenységtan, Műszaki Kiadó, Budapest, 1976..

Ajánlott irodalom:

1.

Jonson, W., Mellor, P.B.: Plasticity for Mechanical Engineers, McMillan Publ. Co. London, 1982.

2.

Kobayashi, S., Altan, T., Oh, S.: Metal Forming and the Finite Element Method, Oxford University Press, Oxford, 1989.

Végeselemes modellezés

2 1 v 4

Dr. Nándori Frigyes, a tantárgy felelőse

A végeselem-módszer alapjai, variációs elvek. Elmozdulási elem-modellek. A lineáris rugalmasságtan két- és háromváltozós feladatai. Izoparametrikus elemek hierarchikus felépítése. p-verziójú végeselemek használata. Elemek csatolása, egyenletrendszer sajátosságai. Speciális modellezési kérdések numerikus kezelése. Hibaanalízis alapjai. Rezgéstani feladatok variációs származtatása. A többszabadságfokú rendszerekhez tartozó mozgásegyenlet, tömegmátrix, csillapítási mátrix. A sajátrezgések meghatározásának hatékony eljárásai, numerikus technikák. Gerjesztett rezgések vizsgálata fő koordináták segítségével, a mozgásegyenlet közvetlen numerikus integrálása: differencia-módszer, Newmark-féle módszer. Végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai.

Javasolt irodalom:

1.

Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

2.

Bathe, K.J.: Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.

Document info
Document views509
Page views509
Page last viewedTue Jan 17 13:52:57 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments