X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 82 / 130

535 views

0 shares

0 downloads

0 comments

82 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

A képlékenyalakítás technológiája

2 1 v 3

Dr. Gál Gaszton, a tantárgy felelőse

A képlékenyalakítás fogalma, rövid története. A képlékenyalakítás anyagszerkezeti vonatkozásai. Az alakíthatóság fogalma és jellemzői. Az alakító eljárások osztályozása. Lemezalakítás, a lemezalakítás anyagai. A legfontosabb lemezalakító eljárások (kivágás, lyukasztás, hajlítás, mélyhúzás) elemzése: az alakváltozási és feszültségi állapot, technológiai jellemzők és alakítószerszámok. Térfogatalakítás: a zömítés, redukálás és folyatás technológiája és szerszámaik. Kovácsolás, sűllyesztékes alakítás. Alakítógépek fő típusai, megválasztásuk legfontosabb szempontjai..

Kötelező irodalom:

1. Gál G.-Kiss A.-Sárvári J.-Tisza M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-356.

2. Gillemot, L. - Ziaja, Gy.: Fémek képlékeny alakítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1977. p. 1-344

Ajánlott irodalom:

1.

Altan, T.:Metal Forming: Fundamentals and Applications, ASM Publ. Ohio, 1993. p. 1-353..

Számítógépes technológiai tervezés

2 1 v 3

Dr. Tisza Miklós, a tantárgy felelőse

Képlékenyalakítási folyamatok számítógépes tervezési módszerei. A technológiai tervezési folyamat elemzése a számítógépes tervezés követelményrendszerének figyelembevételével. A tervezés algoritmizálható és nem algoritmizálható feladatainak megfogalmazása. Szakértői rendszerek felépítése, alkalmazása a technológiai tervezés folyamatában. Technológiai adatbázisok szerkezete, kezelése. Célorientált technológiai tervezőrendszerek. Az interaktív tervezői beavatkozások csomópontjainak meghatározása. A programozott tervezés és az interaktivitás egyensúlya, a rendszer rugalmassága. CAPP rendszerek fejlesztéstechnikai kérdései. A tervezés dokumentum rendszere, kapcsolódás a szerszámgyártás CAM rendszeréhez. CAD rendszer kialakításának lépései alakítószerszámok tervezésére. A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és eszközrendszere.

Kötelező irodalom:

1.

Gál, G., Kiss, A., Sárvári, J., Tisza, M.: Képlékeny hidegalakítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 2004. p. 1-316.

2.

Tisza, M., Halbritter, E.: Képlékenyalakító eljárások számítógépes tervezése, Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006. p. 1-346.

Ajánlott irodalom:

1.

Zeid, I.: CAD/CAM Theory and Practice, Mc Graw Hill, Inc. New York, 1991. p. 1-1052.

2.

Groover, M., Zimmers, E.: Computer Aided Design and Manufacturing, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1994. p. 1-489.

Nem-rugalmas testek mechanikája

2 1 v 3

Horváthné Dr. Varga Ágnes, a tantárgy felelőse

Rugalmas-képlékeny anyagok. Folyási feltételek. Drucker-féle posztulátum. Képlékenységtani elméletek. Folyási elmélet, alakváltozási elmélet. Inkrementális feszültség-

Document info
Document views535
Page views535
Page last viewedThu Jan 19 13:35:21 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments