X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 83 / 130

619 views

0 shares

0 downloads

0 comments

83 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

alakváltozás közötti összefüggés, klasszikus illetve konzisztens érintő anyagmátrix. Virtuális munka elvének alkalmazása rugalmas-képlékeny feladatok megoldására. Folyási feltétel kielégítésének számítástechnikai problémái. Merev-képlékeny anyagra vonatkozó extremális elvek. Rudakra, tartókra vonatkozó feladatok. Vastagfalú cső, gömb rugalmas-képlékeny alakváltozása. Prizmatikus csavart rudak képlékeny teherbírása, Nádai-féle homokdomb analógia. Kúszás, relaxáció: öregedési, folyási elméletek. Maxwell, Kelvin-Voigt-féle anyagmodellek. Viszkoplasztikus anyagok. Rugalmas-képlékeny feladatok végeselemes modellezése.

Javasolt irodalom:

1.

Kaliszky S.: Képlékenységtan, Akadémiai Kiadó, Bp. 1975.

2.

Páczelt I.: Nem rugalmas testek mechanikája, Előadásvázlat, Miskolc, 1994.

3.

Simo, J.C.-Hughes, T.J.R.: Computational Inelasticity, Springer Verlag, New York, 1998.

Anyagmodellek a mechanikában

2 1 v 3

Dr. Bertóti Edgár, a tantárgy felelőse

Konzisztens anyagegyenletek termodinamikai alapjai. Objektivitás. Anyagi szimmetria és izotropia. Rugalmas testek modelljei. Hiperelasztikus anyagok. Összenyomhatatlan anyagok. Példák alakváltozási energia függvényekre.  A Saint-Venant-Kirchhoff-, neo-Hooke-, Mooney-Rivlin-féle anyagegyenletek. Anizotropia, ortotropia, transzverzális izotropia. Kísérleti módszerek az anyagállandók azonosítására. Hőmérsékleti hatások. Hipoelasztikus anyagmodell, kapcsolat a tangens modulusok között. Képlékeny testek modelljei.  Reológiai anyagmodellek. Viszkoelasztikus és viszkoplasztikus testek modelljei.

Javasolt irodalom:

1.

Lubarda, V. A.: Elastoplasticity Theory, CRC Press, Boca Raton, 2002.

2.

Ottosen, N.S.-Ristinmaa, M.: The Mechanics of Constitutive Modelling, Elsevier, Amsterdam, 2005.

3.

Ogden, R.W.: Non-Linear Elastic Deformations, Ellis-Horwood, Chichester, 1986. (Second edition: Dover, 1997.)

Anyagválasztás

2 1 v 3

Dr. Tisza Miklós, a tantárgy felelőse

Az anyagok és az anyagválasztás szerepe a terméktervezési, folyamattervezési és a gyártási folyamatokban. Az anyagtulajdonságok hatása a tervezési és gyártási folyamatokra, valamint a mérnöki szerkezetek tulajdonságaira és megbízhatóságára. Az anyagválasztási folyamat fejlődése: alternatív megoldások alkalmazása. Az anyag­válasz­tást befolyásoló tényezők, a mérnöki gyakorlat anyagaival szemben támasztott funkcionális és megmunkálhatósági követelmények. Az anyagválasztás motivációi, módszerei, műszaki, gazdasági szempontjai és ezek kölcsönhatása. Az anyagválasztás célfüggvényei. Többszörös célfüggvények alkalmazása az anyagválasztásban. Az értékelemzés és a károsodás elemzés alkalmazása az anyagválasztásban.

Kötelező irodalom:

1.

Ashby, F. M.: Materials Selection in Mechanical Design, Cambridge University Press, Cambrdige, 2004. p. 1-246.

2.

Farag, M. M.: Selection of Materials for Engineering Design, Prentice Hall, New York, 1989. p. 1- 533.

Ajánlott irodalom:

Document info
Document views619
Page views619
Page last viewedTue Jan 24 18:07:05 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments