X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 85 / 130

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

85 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Modellezési alapismeretek, a modellezés célja és típusai. Technológiai folyamatok modellezésének elméleti alapjai. Technológiai folyamatok numerikus modellezése: a végeselemes módszer elvi alapjai, általános és célorientált végeselemes szoftverek. A végeselemes megoldás általános menete. Geometria létrehozása, diszkretizáció és behálózása. Elem és csomópont típusok, csoportok létrehozása. Input adatok értelmezése, hőtani, metallurgiai és mechanikai adatok bevitele. Peremfeltételek definiálása. A végeselemes módszer alkalmazása a lemez- és térfogat alakításban. A végeselemes módszer alkalmazása fázisátalakulási folyamatok elemzésére, hőkezelési és hegesztési eljárások modellezése.

Kötelező irodalom:

1.

Thomas J. R. Hughes: The Finite Element Method, New York, 2000

5.

Páczelt, I.: Végeselemes módszer a mérnöki gyakorlatban, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

Ajánlott irodalom:

1.

O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor: The Finite Element Method: Basic Formulation and Linear Problems, England, 1989.

Modellezés és szimuláció a mechanikában

2 1 v 3

Dr. Nándori Frigyes, a tantárgy felelőse

A végeselemes modellezés alapjainak átismétlése. Elmozdulásmezőn alapuló elem-modellek.   Elemek csatolása. A megoldandó egyenletrendszer sajátosságai. A h-verziós és a p-verziós végeselemes approximáció legfontosabb sajátosságai. Végeselem-programok felépítése, használatuk általános szempontjai. Egy- és kétdimenziós feladatok numerikus modellezése és megoldása. Szimulációs technikák időtől független és időtől függő feladatok esetén. Nemlineáris feladatok megoldásánál alkalmazott numerikus módszerek, iterációs technikák. Feladatmegoldások különböző elemtípusok, terhelések és anyagmodellek használata esetén. A numerikus megoldások hibáinak elemzése, javítási lehetőségek. Esettanulmányok egy kereskedelmi programrendszer alkalmazásán keresztül.

Javasolt irodalom:

1.

Bathe, K.J.: Finite Element Procedures in Engineering Analysis, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1996.

2.

Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1999.

13.

Mérnöki biztonságtechnika szakirány

Logisztikai rendszerek biztonságtechnikája

2+1 gy 3 kr. 1. félév

Németh János dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

A munkavédelem és a biztonságtechnika a logisztikai végrehajtó eszközeinél. A preventív munkavédelem és a biztonságtechnika. Hatósági engedélyhez kötött logisztikai tevékenységek (darukezelés, teherkötözés, targoncavezetés stb.) és követelményeik. Az emelőgépek ellenőrzése és minősítése.  Anyagmozgató berendezések egyedi biztonságtechnikai eszközei (zuhanás-gátlók, visszafutás-gátlók, el- és összeakadás-jelzők, túlterhelés-gátlók (erő, nyomaték), túlmelegedés-jelzők, vészleállítók, mozgásérzékelők,

Document info
Document views542
Page views542
Page last viewedFri Jan 20 05:52:19 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments