X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 87 / 130

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

87 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Farkas, J.- Jármai, K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Jármai, K.,Farkas, J.(Eds.): Mechanics and Design of Tubular Structures, Springer Verlag, 1998. 337 p. ISBN 3-211-83145-2

Energetikai rendszerek biztonságtechnikája

2+1 v 4 kr. 3. félév

Szabó Szilárd dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

Energia-kitermelés, szállítás, átalakítás és felhasználás kockázati tényezői. Környezeti hatások, emberi tényező, társadalmi hatások, műszaki-technikai színvonal hatása, gazdasági hatások, politikai-hadi tényezők szerepe. Az energiaellátás biztonsága. Az energiaszektor visszahatása a környezetre, környezeti károk, környezetvédelmi létesítmények. A biztonságnövelés technikai megoldásai és azok berendezései. Az emberi tényező szerepe és semlegesítése. Az atomenergetika kiemelt kockázatai és azok elleni aktív és passzív védekezés. Nagy atomerőmű balesetek és azok tapasztalatai. Katasztrófa-elhárítás

Ajánlott irodalom

Vajda György: Kockázat és Biztonság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana I. kötet: A reaktorfizika és –technika alapjai, Műegyetemi Kiadó, 1997

Dr. Csom Gyula: Atomerőművek üzemtana II. kötet: Energetikai reaktorok üzemtana I. és II. rész, Műegyetemi Kiadó, 2005

Büki Gergely: Erőművek, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2004

Dave Macdonald: Practical industrial safety, risk assessment and shutdown systems for industry, Amsterdam [etc.], Elsevier, Newnes, 2004

Tűzvédelem, földrengésvédelem

2+1 v 4 kr. 3. félév

Jármai Károly dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

Mérnöki szerkezetek tűzvédelme. Anyagviselkedés magas hőmérsékleten. Hőmérséklet meghatározás a hőáramlás és hősugárzás figyelembevételével. Tűzvédelmi bevonatok, borítások. Szilárdsági számítások egyszerű szerkezetekre. Gyakorlati esetek bemutatása.

Mérnöki szerkezetek földrengésvédelme. A földrengés figyelembevétele a tervezésnél. Konstrukciós kialakítások a kedvezőbb viselkedés elérésére. Gyakorlati esetek bemutatása.

Ajánlott irodalom

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Szunyogh László (Ed.): Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, 2.8.6.1 Földrengés 109-111. old, 7.1 Hegesztett szerkezetek tervezésének általános elvei 643-650. old., 7.2 A számítógéppel segített tervezés alapjai és lehetőségei a szerkezetkialakításban 650-654. old., 11.3 Költségkalkuláció tervezéskor 837. old. fejezetek, Gépipari Tudományos Egyesület, Műegyetemi Kiadó, 2007. 895 old. ISBN 978-963-420-910-2

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Document info
Document views502
Page views502
Page last viewedTue Jan 17 03:48:48 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments