X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 88 / 130

518 views

0 shares

0 downloads

0 comments

88 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Diplomatervezés

0+20 gy 30 kr. 4. félév

A projekt munka során elért eredmények felhasználásával, a fejlesztési célok pontosítása, a megkezdett munka folytatása. A leszűkített részrendszerek szükségessé váló elemzésének továbbfejlesztése, a bázisvállalat által pontosított fejlesztési célok megválasztását szolgáló megoldások feltárása, a fejlesztési javaslatok kidolgozása matematikai módszerek, szoftverek alkalmazása, esetleg mérések végzése. A kidolgozott fejlesztési javaslatok értékelése. A hallgató munkája a konzulens folyamatos szakmai irányítása alapján történik.

Ajánlott irodalom

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Szunyogh László (Ed.): Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, 2.8.6.1 Földrengés 109-111. old, 7.1 Hegesztett szerkezetek tervezésének általános elvei 643-650. old., 7.2 A számítógéppel segített tervezés alapjai és lehetőségei a szerkezetkialakításban 650-654. old., 11.3 Költségkalkuláció tervezéskor 837. old. fejezetek, Gépipari Tudományos Egyesület, Műegyetemi Kiadó, 2007. 895 old. ISBN 978-963-420-910-2

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Fáradás, rezgéscsillapítás

2+1 gy 4 kr. 2. félév

Jármai Károly dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

Hegesztett, szegecselt, csavarozott, ragasztott kapcsolatok szilárdsági vizsgálata. Konstrukciós kialakítások. Varratok fáradási szilárdsága. Méretezés, ellenőrzés fáradásra. Gyakorlati példák.

A rezgés hatása a szerkezetekre. Anyagcsillapítás, súrlódásos csillapítás. Korszerű számítási módszerek. Mérések a Brüel-Kjaer műszercsaláddal. Szabadrezgés, gerjesztett rezgés. A rezgéscsökkentés lehetőségei, gyakorlati megvalósításai. Rétegezett szerkezetek. Anyagmegválasztás.

Ajánlott irodalom

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Szunyogh László (Ed.): Hegesztés és rokon technológiák, Kézikönyv, 2.8.6.1 Földrengés 109-111. old, 7.1 Hegesztett szerkezetek tervezésének általános elvei 643-650. old., 7.2 A számítógéppel segített tervezés alapjai és lehetőségei a szerkezetkialakításban 650-654. old., 11.3 Költségkalkuláció tervezéskor 837. old. fejezetek, Gépipari Tudományos Egyesület, Műegyetemi Kiadó, 2007. 895 old. ISBN 978-963-420-910-2

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Operációs rendszerek és hálózatok

3+0 gy 4 kr. 2. félév

Kovács Szilveszter dr. tárgyfelelős

Document info
Document views518
Page views518
Page last viewedWed Jan 18 04:46:39 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments