X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 89 / 130

505 views

0 shares

0 downloads

0 comments

89 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

Operációs rendszer struktúrák. A processz (fonál) absztrakció és a kernel. Processz (fonál) ütemezés. Processzek közötti kommunikációs mechanizmusok. Szinkronizációs és kölcsönös kizárási mechanizmusok. Kölcsönös kizárást biztosító primitív algoritmusok. Holtpont és kezelése. Holtpontkezetlés elosztott rendszerekben. A virtuális memória modell. Lapozó rendszerek.. Fájlrendszerek kialakítása. A virtuális fájlrendszerek. Hálózati fájlrendszerek. A biztonság kérdései (ACL-ek). Hálózattervezési alapismeretek, az OSI és TCP/IP hálózati modellek. Hálózatok kialakítása, topológiák, közegek és eszközök. Hálózatközi együttműködés. Címzési struktúrák, alhálózatok kialakításának szempontjai, forgalomirányítási stratégiák.  Hálózatok üzemeltetése, hálózat-felügyeleti rendszerek, terhelésmérés, hibakezelés, hibaelhárítás. Terhelésmegosztás, erőforrás menedzsment, a rendelkezésre állás kérdései. Lokális és távoli hálózat menedzsment. A hálózatbiztonság problematikája.

Ajánlott irodalom:

M. Maekawa, A.E. Oldehoeft, R.R. Oldehoeft: Operation Systems: Advanced Concepts, Benjamin-Cunnings, 1986.

A. Silberschatz, P.B. Galvin: Operating Systems Concepts, Addison-Wesley, 1994.

Kóczy a., Kondorossi K. szerk.: Operációs rendszerek mérnöki megközelítésben, Panem. 2000.

A. S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Novotrade-Prentice-Hall, 1992.

Objektumok és rendszerek optimálása

2+1 gy 4 kr. 3. félév

Jármai Károly dr. tárgyfelelős

Szakirány: Mérnöki biztonságtechnikai szakirány

A szerkezetoptimálás lehetőségei. Célfüggvények, méretezési feltételek: szilárdsági és gyártási. Az egycélfüggvényes optimális méretezés matematikai módszerei, számítógépes algoritmusai (Backtrack, SUMT, Komplex, Hillclimb, Sequential Quadratic Programming, Flexible tolerance, Leap-frog, Dynamic-Q, genetikus algoritmus, differenciális evolúció módszere, részecskecsoport optimálás stb.). A többcélfüggvényes optimálás matematikai módszerei, alkalmazásuk szerkezetek méretezésére. Döntéstámogató rendszerek. Szakértői keretrendszerek. A szerkezetoptimálás és a szakértői keretrendszerek összekapcsolása. Költségek, költségcsökkentés, gazdaságosság. Gyártási szempontok az optimálásban. Egyszerű szerkezetek és szerkezeti elemek optimálása. Energetikai-, logisztikai rendszerek optimálása.

Ajánlott irodalom

Jármai,K. - Iványi,M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Farkas J. & Jármai K.: Economic design of metal structures , Millpress Science Publisher, Rotterdam , 2003, 340 p. ISBN 90 77017 99 2

Farkas,J.- Jármai,K.: Analysis and optimum design of metal structures. Balkema Publishers, Rotterdam, Brookfield, 1997, 347 p. ISBN 90 5410 669 7.

Jármai,K.,Farkas,J.(Eds.): Mechanics and Design of Tubular Structures, Springer Verlag, 1998. 337 p. ISBN 3-211-83145-2

Információs rendszerek védelme

Document info
Document views505
Page views505
Page last viewedTue Jan 17 07:45:47 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments