X hits on this document

Word document

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának - page 9 / 130

621 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 130

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki ÉS INFORMATIKAI Karának

Gépészmérnöki (MSc) mesterképzési szak tárgyainak annotációi

Bozóki, G.: Nyomástartó rendszerek túlnyomáshatárolása

Vajda György: Kockázat és Biztonság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998.

Jármai, K. - Iványi, M.: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és méretezése. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2001, 230 old.

Projekt feladat (ALT)

0+4 gy 4 kr. 3. félév

Kovács György dr. tárgyfelelős

A hallgató által választott bázisvállalat teljes logisztikai folyamatának teljes feltárása - a beszerzéstől a termelés ellátásán, a raktározáson, áruelosztáson át - egészen az értékesítésig. Az ellátási láncban az anyagáramlás és a hozzá kapcsolódó információ-, érték-, energia- és erőforrás áramlás bemutatása. A feltárt rendszer értékelése, fejlesztési koncepció nagyvonalú megalkotása.

A bázisvállalat felülvizsgálata alapján a hallgató önálló problémafeltárása, illetve probléma megoldása a konzulens folyamatos szakmai irányítása alapján.

Ajánlott irodalom

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztikai rendszerek I., Miskolci Egyetemi Kiadó 2004.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagáramlási rendszerek tervezése és irányítása, ISBN 963 661 672 8, Miskolci Egyetemi Kiadó 2006.

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Anyagmozgatás – Logisztika Tudomány a gyakorlatban, A”Transpack” c. folyóiratban 2001-2006 között a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék oktatóinak megjelent válogatott tanulmánya, Horizont Média Kft. 2006

Cselényi, J., Illés, B. szerk.: Logisztika alapjai, képzési programcsomag, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet, ISBN 963 87052 6 4, 2006.

Projekt feladat (GET)

Tantárgyfelelős: Dr. Szente József

Előtanulmányi feltételek: -

Kredit: 4

A hallgatók egyénre szabott feladatot kapnak, mely egy létező konstrukció kritikai elemzésére, kiértékelésére és egy új változat kidolgozására terjed ki. Előnyös, ha a kiadott feladat a hallgató számára ismert, ezért célszerű az alapképzésben elkészített szakdolgozat témájának újragondolása, a megoldás továbbfejlesztése. További lehetőség, hogy a hallgatók a szakirányt gondozó tanszék innovációs feladataiból, ipari megbízásaiból kapnak részfeladatokat. A megoldás során az alapképzésben és a mesterképzés első évében tanultakat kell alkalmazni.

Projekt feladat (GTT)

0 4 gy 4

Dr. Kundrák János, a tantárgy felelőse

Gyártástervezési feladat kidolgozása a választott diplomaterv tárgykörében. A feladat tartalmazza a teljes technológiai folyamat (előgyártás, mechanikai megmunkálás, hőkezelés, szerelés, ellenőrzés, anyagmozgatás és raktározás) valamint a gyártáshoz szükséges különleges szerszámok és/vagy készülékek és/vagy idomszerek megtervezését valamint a gyártórendszer technológiai tervének, a munkahelyek összetételének és elrendezésének elkészítését. Meg kell határozni a gyártás-előkészítéshez és termelésirányításhoz valamint a gazdaságossági elemzéshez szükséges adatokat. Részletes tervezési dokumentációk elkészítése.

Document info
Document views621
Page views621
Page last viewedTue Jan 24 19:56:32 UTC 2017
Pages130
Paragraphs4196
Words43841

Comments