X hits on this document

Word document

Terr. Namen (Anlage 6) - page 20 / 244

1052 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 244

 1499.06.27

Shuoxian;

 1500.06

North Africa;

 1500

Brüssel; La Plata; Mahuika; Shigatse; Tapanui; Valence;

 1501.06.09

Kunersdorf;

 1501.08.18

Cheou-kouang;

 1501

Chekouang; Shuoxian;

 1502.06.22

Bern;

 1503.03.09

Nanking;

 1503.06.29

Deqing;

 1503

Yucheng;

 1504.05.19

Korea;

 1504.10

China; Longhai;

 1504

China;

 1506.09.02

Jimo;

 1506

Pouille;

 1507.01.08

Ninghia;

 1507.10.04

Ninghia;

 1508

Dianbai;

 1509

Schwaben;

 1510

Cardanus; Milano; Padova I;

 1511.09.04

Crema;

 1511.09.14

Cremona;

 1511.09.17

Thsoung King;

 1513.03

Changshan;

 1513.07.21

Longquan;

 1514.06.09

Binxian;

 1514

Antwerpen; Sugolie;

 1516

Abdua/Abdus; China; Nantan; Schunking Fu;

 1517.10.11

Korea;

 1517

Moldavia;

 1518.02.28

Linshui;

 1518.11

Xiongxian;

 1519.07.05

Korea;

 1520.02.06

Longzhou; Loung-tchouen;

 1520.04.17

Korea;

 1520.05.15

Koungtchangfu;

 1520.05.26

Oliva Gandia;

 1520.05

Aragon;

 1520.07.11

Taizhou;

 1520

Brüssel, Erfurt;

 1525.06.23

Milan;

 1525.06.28

Mailand;

 1525

Milano;

 1528.06.29

Augsburg;

 1528

Utrecht;

 1529.01.09

Deutschland;

 1529

Erfurt;

 1530

Erfurt; Shangsi;

 1531.08

Nangong;

 1532.10.24

Korea;

 1532

Chongyi;

 1533.05.28

Qixian;

 1533.10.24

Korea; Volozh;

 1533.10.29

Yangzhou;

 1533

Cholwon; Hapgok; Ichon; Kimhua; Kumsong; Pyonggang; Seoul;

 1536.10.22

Tancheng;

 1537.01.06

Florenz;

 1537.03.07

Babylonia;

 1537.08.15

Bologna/Austria;

 1538.11.07

Korea;

 1538

Schlesien; Tripergola;

 1539

Qiongshan; Zürich;

 1540.04.28

Les Eglises; Limousin;

Document info
Document views1052
Page views1052
Page last viewedTue Jan 17 21:47:39 UTC 2017
Pages244
Paragraphs25283
Words59545

Comments