X hits on this document

Word document

Terr. Namen (Anlage 6) - page 22 / 244

1056 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 244

 1574.03

Shouyang;

 1574.06.02

Zürich;

 1575.07.03

Jiangxian; King-tcheou;

 1575.10

Wanzai;

 1576.11.25

Feixian; Pii-hien;

 1576

Campo del Cielo;

 1577.10.11

Zürich;

 1577

Basel; Meaco; Schweiz;

 1578.07

Xuzhou;

 1578

Bergen;

 1579.05.21

Stendal;

 1579

Ronghe;

 1580.05.27

Göttingen; Nörten;

 1580.08.13

Wiehe/Finne;

 1580.09.21

Stuttgart;

 1581.07.26

Niederreissen; Thüringen;

 1581.09

Anyue

 1581.10

Jieyang;

 1581

Buttstädt

 1582

Naleeka; Rockhausen;

 1583.01.09

Castrovillari;

 1583.03.02

Piedmont; Piemont;

 1584.02.19

Unbek.;

 1584.07.24

England;

 1585.07.28

Mien;

 1585

Italia

 1586.12.03

Verden;

 1587.07.03

Pingyang;

 1587.07.04

Ping Yu;

 1588.11

Kelan;

 1589.02.16

Si-ning-wei;

 1589.06

Iaz

 1589.08.16

Oderberg;

 1589.10.22

Wanzai;

 1590.05.09

Gaoyi;

 1591.06.09

Kuhnersdorf;

 1591.06.17

Zunhua;

 1592.04.07

Minxian;

 1592

Min;

 1593

Transsylvania;

 1594.03.01

Crevalcore;

 1594.08.01

Zhaohua;

 1594.11.16

Liaoyang;

 1594

Guang’an; Leominster; Xincang;

 1595.09.30

Shanhaiguan;

 1596.03.01

Crevalcore

 1596.06.09

Funing

 1596.09.28

Unbek.;

 1596.12

Wells;

 1596

Transsylvania;

 1598

Xuzhou;

 1599.04.05

Kaitcheou;

 1599.05.25

Yongnian;

 1599

Transsylvania;

 1600

Cicuic; Gagona; Morito;

 1600.10.02

Chongyi

 1601.09.28

Hanau

 1602.11.12

Korea

 1603.04.04

Beijing;

 1603.08.18

Zürich;

 1603.09.19

Deutschland

 1603

Transsylvania;

 1604

Transsylvania;

Document info
Document views1056
Page views1056
Page last viewedWed Jan 18 01:55:35 UTC 2017
Pages244
Paragraphs25283
Words59545

Comments