X hits on this document

18 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 4

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp

STT

Loại

bằng cấp

Chuyên ngành

Trường đào tạo

Hạng tốt nghiệp

Năm tốt nghiệp

Dành cho sinh viên thực tập

STT

Loại

bằng cấp

Chuyên ngành

Trường đào tạo

Điểm tích lũy TB

Năm tốt nghiệp

Các khóa đào tạo ngắn hạn khác

STT

Thời gian học

Khóa học/Chứng chỉ

Trường đào tạo/Nơi cấp

Xếp loại

Thời hạn sử dụng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Tên đơn vị
Địa chỉ  liên hệ

Chức danh Mức lương

Thời gian làm việc………………………/…………../…… đến ……/…..../………………………………

Nhiệm vụ chính

Lý do nghỉ việc

Họ tên cấp trên trực tiếp …………………………………………Chức vụ :

Điện thoại liên lạc (cấp trên) …………   …Email (cấp trên):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên đơn vị
Địa chỉ  liên hệ

Chức danh Mức lương

Thời gian làm việc………………………/…………../…… đến …/…..../……………………………………

Nhiệm vụ chính

2/4

Document info
Document views18
Page views18
Page last viewedThu Jan 19 21:28:23 UTC 2017
Pages4
Paragraphs117
Words646

Comments