X hits on this document

19 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 4

Ưu điểm

Nhược điểm

Hoạt động xã hội Anh/Chị đã tham gia

Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Đông Á thông qua:

Báo chí Người quen Trung tâm giới thiệu việc làm

Website của DongA Bank Trang web việc làm (ghi rõ)

Anh/Chị có thể làm ngoài giờ Không

Anh/Chị có thể đi công tác Không

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin của hai người tham khảo (không phải là người thân nhưng biết rõ về quá trình làm việc và học tập của Anh/Chị)

Họ và tên:

Nơi công tác:

Điện thoại:

Email:

Họ và tên:

Nơi công tác:

Điện thoại:

Email:

Tôi cam đoan những thông tin trên là đầy đủ và đúng sự thật và chịu trách nhiệm về các thông tin trên.

………….., ngày… tháng… năm…

Ứng viên (ký và ghi rõ họ tên)

Cám ơn Anh/Chị đã dành thời gian hoàn thành mẫu Thông tin ứng viên này. Đây là một trong những bước quan trọng của quy trình tuyển dụng. Các thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng Đông Á và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Đông Á.

Chúc Anh/Chị  thành công.

4/4

Document info
Document views19
Page views19
Page last viewedFri Jan 20 00:26:31 UTC 2017
Pages4
Paragraphs117
Words646

Comments