X hits on this document

PDF document

M A L A GOVERNMENT - page 2 / 3

10 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 3

9th

(2) Botanicalname Adina rnicrocep)&ala

Vernacular Name Mwenya, Cbonga, Mgivenya, Mung'ona,

Mwina, Mungwira -

.

Afzelia quanzensis

Mkongomwa, Msokosa, Mangaliondo, Msa- mbamfumu, Mkongwa, Chifuuda, Ipapa, iMpapa, Mpapandende

Borassus aethiopum Bridelia micrantha

Mvumo, Mdikwa

Makoma, Mulala, Msopa, Chisopa, Mpasa, Mlewezi, Msongamino, Mwisya

Burkea africana

Mkalati, Kalinguti, Kawidzi, Kawidzu, Na- kapanga

Cufophospermum Mopane Cordyla a ricarza Hyphaene Crinita

Tsanya, Sanya Ntsano, Mopani, Mpani

Mtondo

Mgwalangwa, Mulala

Mkomakoma,

Makoma,

Klzaya Nyasica Pterocarpusangolesik TerrnitrtaliaSericea

Mbawa, Muwawa, Bulamwiko Mlornbwa, Mtumbati, Mbira, Nawazi

Naphini, Nyapini, h.lpini, Nalinsi, Mkondoni Mpululu, Njoyi

B.

Mammals

(1) (2)

Any mammal in a national park or wild reserve; and Bushbuck, Warthog, Common Duiker, Buffalo,

Brown

Hyaena,

Cheetah,

Blue

Rhinoceros,

Hartebeest,

Monkey, Eland, Hippopotamus,

Elephant, Impala,

Klipspringer, Kudu, Leopard, Livingstone's Suni, Nyala, Oribi, Sable, Sharpe's Grysbok, Waterbuck, Zebra, Cape Hunting Dog, Civet, Serval, Jackal, Lion, Puku, Red Duiker, Pangolin, Aadvark and Bush Baby.

 • C.

  Reptiles

  • (1)

   Any reptile in a national park or wild life reserve; and

  • (2)

   Crocodile, Python, Cobra, Viper, Mamba, Boomslang, Monitor Lizard, Tortoise, Turtles.

D.

Fish

Tiger Fish, Mbuna, Mpasa (Opsaridiummicrolepis),Nchila (Labeo me$ops), Kadyakolo (Barbus eurysStomus) in a national park or wildlife reserve.

E.

Birds Any bird in a national park or wildlife reserve; and

Document info
Document views10
Page views10
Page last viewedWed Dec 21 22:58:39 UTC 2016
Pages3
Paragraphs77
Words452

Comments