X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 10 / 173

656 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 173

Multiplexing: Používatelia a zariadenia môžu nepriamo pristupovať k serverovému softvéru Windows alebo SQL tak, ako je to zobrazené na diagrame. Nepriamy prístup k serverovému softvéru neruší požiadavky na licenciu LKP.

Licencia pre produkt External Connector (EC) je alternatívou k licenciám LKP pre každý server, ku ktorému budú externí používatelia pristupovať. Externí používatelia sú používatelia, ktorí nie sú zamestnancami ani dodávateľmi. Licencia EC pridelená serveru povoľuje prístup ľubovoľnému počtu externých používateľov. Každý fyzický server, ku ktorému pristupujú externí používatelia, vyžaduje iba jednu licenciu EC bez ohľadu na počet spustených inštancií. Právo na spustenie inštancií serverového softvéru sa licencuje osobitne. Licencia EC, podobne ako licencia LKP, povoľuje prístup. Licencie EC, podobne ako licencie LKP, sa líšia v závislosti od verzií a funkcií. Musia mať rovnakú alebo novšiu verziu ako serverový softvér, ku ktorému sa získava prístup. Výber medzi získaním licencií LKP alebo licencie EC pre externých používateľov je hlavne finančnou záležitosťou.

6)

Servery – servery na spravovanie – serverová licencia + licencia na spravovanie

Serveru musíte prideliť licenciu pre každú inštanciu serverového softvéru na spravovanie, ktorú na tomto serveri spúšťate. Túto inštanciu smiete spúšťať vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na tomto serveri.

Okrem toho, ako je to vysvetlené v týchto právach na používanie, všetky produkty servera na spravovanie vyžadujú pre každé zariadenie spravované serverovým softvérom licencie na spravovanie. Existujú dve kategórie licencií na spravovanie: jedna pre servery a druhá pre neserverové zariadenia.

A.

Licencie potrebné pre spravované servery

Pre každé serverové prostredie operačného systému (OSE) na zariadení, ktoré chcete spravovať, sa vyžaduje serverová licencia na spravovanie (ML). Ak máte viac prostredí operačného systému, pre zariadenie sa vyžaduje rovnaký počet licencií ML. Namiesto licencií ML špecifických pre produkt môžete získať licencie System Center Suite. Jednu licenciu System Center Server Management Suite Enterprise (SMSE) možno používať na spravovanie maximálne štyroch prostredí operačného systému v licencovanom zariadení*. Ak každému procesoru v zariadení, ktoré chcete spravovať, priradíte jednu licenciu System Center Server Management Suite Datacenter (SMSD), môžete v tomto licencovanom zariadení spravovať ľubovoľný

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 10 z 157

Document info
Document views656
Page views656
Page last viewedTue Jan 24 03:49:03 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments