X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 100 / 173

524 views

0 shares

0 downloads

0 comments

100 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

System Center Operations Manager 2007 R2 a

System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008

Spravovanie podľa inštancií serverového softvéru základných pracovných záťaží operačného systému spustených v licencovanom prostredí operačného systému.

Základné pracovné záťaže operačného systému znamenajú

tieto základné pomôcky operačného systému: System Resource Manager (systémový správca prostriedkov), Password Change Notification (oznámenie o zmene hesla), Baseline Security Analyzer (základný analyzátor zabezpečenia), Reliability a Availability Services (služby spoľahlivosti a dostupnosti),

tieto pracovné záťaže súborov a služieb tlače: Print Server, Distributed File System (DFS), File Replication Service (FRS), Network File System (NFS), File Transfer Protocol (FTP) a Windows SharePoint Services a

tieto pracovné záťaže služieb siete: Distributed Naming Service (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a Windows Internet Naming Service (WINS).

Spoločnosť Microsoft smie rozšíriť zoznam základných pracovných záťaží operačného systému uverejnením aktualizácií na lokalite http://go.microsoft.com/?linkid=4426611.

Licencie na spravovanie servera

System Center Operations Manager 2007 R2 Standard Server Management License alebo

Systems Center Standard Server Management License 2006 (získané 1. júla 2009 alebo neskôr alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s daným dátumom) alebo

System Center Server Management Suite Standard (s aktívnym zabezpečením Software Assurance 1. júla 2009 alebo neskôr)

System Center Operations Manager 2007 R2 a

System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008

Spravovanie podľa inštancií serverového softvéru:

základných pracovných záťaží operačného systému,

všetkých ostatných pomôcok operačného systému,

všetkých ostatných pracovných záťaží servera,

všetkých aplikácií

spustených v licencovanom prostredí operačného systému.

Licencie na spravovanie servera

System Center Operations Manager 2007 R2 Enterprise Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Enterprise (získané 1. júla 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr) alebo

System Center Server Management Suite Datacenter (získané 1. júla 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 100 z 157

Document info
Document views524
Page views524
Page last viewedTue Jan 17 12:20:19 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments