X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 102 / 173

670 views

0 shares

0 downloads

0 comments

102 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Produkt alebo funkcie (alebo pracovná záťaž)

Kategória a zoznam licencií na spravovanie

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Licencie na spravovanie servera

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Enterprise Server Management License alebo

System Center Server Management Suite Enterprise (získané 1. októbra 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr) alebo

System Center Server Management Suite Datacenter (získané 1. októbra 2009 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr)

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Licencie na spravovanie klienta

System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Client Management License (klientska licencia ML pre používateľa alebo pre prostredie operačného systému)

c)

Zmena pridelenia licencií na spravovanie a LKP. Smiete:

natrvalo zmeniť

i)

pridelenie licencie na spravovanie servera alebo klienta pre prostredie operačného systému z jedného zariadenia na iné

ii)

alebo pridelenie používateľskej licencie na spravovanie klienta z jedného používateľa na iné, alebo

ii)

dočasne zmeniť

i)

pridelenie licencie na spravovanie servera alebo klienta pre prostredie operačného systému na požičané zariadenie, kým je prvé zariadenie mimo prevádzky,

ii)

alebo pridelenie používateľskej licencie na spravovanie klienta na dočasného pracovníka, kým nie je používateľ prítomný.

d)

Redistribuovateľný kód. Redistribuovateľný kód smiete používať spôsobom opísaným v Univerzálnych licenčných podmienkach.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 102 z 157

Document info
Document views670
Page views670
Page last viewedTue Jan 24 21:51:04 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments