X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 103 / 173

606 views

0 shares

0 downloads

0 comments

103 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

e)

Licenčné podmienky pre technológiu SQL Server 2005 a technológiu SQL Server 2008. Ak vaše vydanie softvéru obsahuje technológiu SQL Server 2005 alebo technológiu SQL Server 2008 (napríklad System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010, System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008, System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008 alebo System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008), smiete naraz spúšťať jednu inštanciu tejto technológie v jednom fyzickom alebo virtuálnom prostredí operačného systému na jednom serveri výlučne kvôli podpore tohto softvéru. Na takéto použitie sa nevyžadujú licencie LKP pre produkt SQL Server. Smiete vytvárať a ukladať ľubovoľný počet inštancií technológie SQL Server na ľubovoľnom serveri alebo ukladacom médiu výlučne na uplatnenie práv spustiť inštanciu tejto technológie na základe ktorejkoľvek vašej softvérovej licencie, ako je to opísané v tomto dokumente. Z dôvodu dočasnej podpory tiež smiete v osobitnom prostredí operačného systému spúšťať jednu pasívnu záložnú inštanciu. Túto inštanciu smiete spúšťať na inom serveri ako na licencovanom serveri.

f)

Balíky Management a Configuration. Softvér môže obsahovať balíky Management alebo Configuration. Na používanie týchto balíkov sa vzťahujú licenčné podmienky pre príslušné produkty v centre System Center.

B.

Výnimky a dodatočné podmienky pre konkrétne produkty.

Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials:

Softvér Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials môžete používať len vtedy, ak získate jednu alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na produkt System Center Essentials Plus 2010 Server Management License Suite,

oprávňujúce licencie na produkt System Center Essentials Plus 2010 Client Management License Suite.

Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér Data Protection Manager 2010 for System Center Essentials. Oprávňujúcimi licenciami sú licencie na produkty System Center Essentials Plus 2010 Server Management License Suite a System Center Essentials Plus 2010 Client Management License Suite získané 1. júla 2010 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.

Obmedzenia. Softvér sa musí používať v spojení s produktom Microsoft System Center Essentials a v rovnakej doméne ako tento produkt. V rámci tejto domény nesmiete svoje inštancie serverového softvéru používať na spravovanie celkovo viac než 50 prostredí operačného systému, v ktorých je spustený serverový softvér operačného systému, a 500 prostredí operačného systému, v ktorých je spustený ľubovoľný iný typ softvéru operačného systému.

Žiadne používateľské licencie na spravovanie klienta. Smiete získať len licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Používateľské licencie na spravovanie klienta nie sú k dispozícii.

Licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému, môžete spravovať prostredia operačného systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac než jednu licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie uvedené

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 103 z 157

Document info
Document views606
Page views606
Page last viewedSat Jan 21 16:41:52 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments