X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 104 / 173

667 views

0 shares

0 downloads

0 comments

104 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

v danej sekcii, ktoré neumožňuje spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú spustené serverové operačné systémy.

Licencie na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému, môžete spravovať prostredia operačného systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac než jednu licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie uvedené v danej sekcii, ktoré povoľuje iba spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú spustené serverové operačné systémy.

System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010, System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008, System Center Service Manager 2010 a System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008.

Licencie na spravovanie. K dispozícii je tretí typ licencie na spravovanie klienta. Ako licencie na spravovanie klienta pre zariadenie sú k dispozícii licencie Core LKP Suite a Enterprise LKP Suite. Pre prostredia operačného systému, ktoré budete spravovať pomocou inštancií vášho serverového softvéru, smiete získať a prideliť zariadeniu ktorúkoľvek licenciu na spravovanie klienta pre zariadenie. Oblasť hardvéru alebo komponent blade sa považuje za osobitné zariadenie. Vaše licencie na spravovanie klienta pre zariadenie povoľujú vašim inštanciám serverového softvéru spravovať akýkoľvek počet prostredí operačného systému spustených na zariadeniach, ku ktorým sú pridelené. Tieto spravované prostredia operačného systému môže používať ktorýkoľvek používateľ. Pridelenie licencií na spravovanie klienta pre zariadenie môžete zmeniť rovnakým spôsobom ako pri licenciách na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Configuration Manager 2007 R2 a System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005

Môžete spravovať ľubovoľný počet prostredí operačného systému v zariadeniach, ku ktorým je pridelená oprávňujúca licencia System Center Server Management Suite Enterprise. Oprávňujúca licencia je licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu alebo neskôr. Tieto dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bližšie informácie nájdete v tabuľke licencií na spravovanie.

Práva súvisiace s licenciou System Center Server Management Suite Enterprise sa líšia v závislosti od produktu System Center. Pre produkty a verzie neuvedené vyššie platia iné práva.

Spravované prostredia operačného systému, v ktorých je spustený serverový softvér operačného systému, vyžadujú licenciu na spravovanie servera. Pri všetkých ostatných prostrediach operačného systému môžete použiť licencie na spravovanie servera alebo klienta. Jedno zariadenie môže mať zmiešané prostredia operačného systému vrátane podmnožiny so serverovými operačnými systémami. V takom prípade, ak nezískate všetky licencie na spravovanie servera, budete pre dané zariadenie potrebovať obe kategórie licencií.

Nesmiete kopírovať ani distribuovať žiadne množiny údajov (ani žiadnu časť množiny údajov), ktoré softvér obsahuje.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 104 z 157

Document info
Document views667
Page views667
Page last viewedTue Jan 24 18:38:03 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments