X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 105 / 173

511 views

0 shares

0 downloads

0 comments

105 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

Predinštalačné prostredie systému Windows. Predinštalačné prostredie systému Windows smiete nainštalovať a používať na účely diagnostiky a obnovovania softvéru pre operačný systém Windows. Nesmiete ho používať ako:

všeobecný operačný systém,

tenkého klienta,

klienta vzdialenej pracovnej plochy

ani na žiadny iný účel.

ImageX.exe, Wimapi.dll, Wimfilter a Package Manager. Smiete nainštalovať a používať nasledujúce časti softvéru na obnovu softvéru pre operačný systém Windows:

ImageX.exe,

Wimapi.dll,

Wimfilter a Package Manager.

Tieto časti softvéru nesmiete používať na zálohovanie operačného systému Windows ani na žiadny iný účel.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Configuration Manager 2007 R2, System Center Configuration Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2005, System Center Data Protection Manager 2010, System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008, System Center Service Manager 2010, System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008 a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2

Ak zariadeniu pridelíte (väčší počet z nasledujúcich licencií)

(i)

dve oprávňujúce licencie System Center Server Management Suite Datacenter alebo

(ii)

počet oprávňujúcich licencií System Center Server Management Suite Datacenter rovnajúci sa celkovému počtu fyzických procesorov v zariadení,

potom v danom zariadení môžete spravovať ľubovoľný počet prostredí operačného systému. Oprávňujúca licencia je licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu alebo neskôr. Tieto dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bližšie informácie nájdete v tabuľke licencií na spravovanie. Licencie System Center Server Management Suite Datacenter povoľujú aj spravovanie staršími verziami týchto produktov System Center Management Server.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Data Protection Manager 2010

Softvér System Center Data Protection Manager 2010 môžete používať len vtedy, ak získate jednu alebo viac z nasledujúcich licencií:

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Standard,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Enterprise,

oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Datacenter,

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 105 z 157

Document info
Document views511
Page views511
Page last viewedMon Jan 16 22:30:18 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments