X hits on this document

Word document

Licenčné práva na používanie - page 106 / 173

590 views

0 shares

0 downloads

0 comments

106 / 173

Servery spoločnosti Microsoft – servery na spravovanie

oprávňujúce licencie na softvér System Center Client Management Suite,

licencie na spravovanie servera pre softvér System Center Data Protection Manager 2010 Standard,

licencie na spravovanie servera pre softvér System Center Data Protection Manager 2010 Enterprise,

licencie na spravovanie klienta pre softvér System Center Data Protection Manager 2010.

Ak získate ktorúkoľvek licenciu uvedenú vyššie, budete považovaní za držiteľa jednej licencie na softvér System Center Data Protection Manager 2010.

Oprávňujúce licencie na softvér System Center Server Management Suite Standard, System Center Server Management Suite Enterprise, System Center Server Management Suite Datacenter a System Center Client Management Suite sú licencie získané 1. júna 2010 alebo s aktívnym zabezpečením Software Assurance s týmto dátumom alebo neskôr.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Data Protection Manager 2010, System Center Operations Manager 2007 R2*, System Center Operations Manager 2007 R2 s technológiou SQL Server 2008*, System Center Service Manager 2010, System Center Service Manager 2010 s technológiou SQL Server 2008 a System Center Virtual Machine Manager 2008 R2*

V zariadeniach, ktorým je pridelená oprávňujúca licencia System Center Server Management Suite Enterprise, môžete naraz spravovať až štyri prostredia operačného systému. Oprávňujúca licencia je licencia získaná v deň prvého sprístupnenia príslušného serverového produktu alebo neskôr. Tieto dátumy sa líšia v závislosti od produktu. Bližšie informácie nájdete v tabuľke licencií na spravovanie.

*Pozrite si ďalšie výnimky a dodatočné podmienky uvedené nižšie.

System Center Essentials 2010 a System Center Essentials 2010 s technológiou SQL Server 2008

Žiadne používateľské licencie na spravovanie klienta. Smiete získať len licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Používateľské licencie na spravovanie klienta nie sú k dispozícii.

Licencie na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému, môžete spravovať prostredia operačného systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac než jednu licenciu na spravovanie klienta pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie uvedené v danej sekcii, ktoré neumožňuje spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú spustené serverové operačné systémy.

Licencie na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Keď zariadeniu pridelíte licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému, môžete spravovať prostredia operačného systému v tomto zariadení. Napriek akýmkoľvek ustanoveniam uvedeným v sekcii Dodatočné požiadavky na udelenie licencie a práva na používanie nemusíte rovnakému zariadeniu prideliť viac než jednu licenciu na spravovanie servera pre prostredie operačného systému. Platí však obmedzenie uvedené v danej sekcii, ktoré povoľuje iba spravovanie prostredí operačného systému, v ktorých sú spustené serverové operačné systémy.

Licenčné práva na používanie produktov spoločnosti MicrosoftJúl 2010Strana 106 z 157

Document info
Document views590
Page views590
Page last viewedFri Jan 20 18:54:11 UTC 2017
Pages173
Paragraphs5643
Words54440

Comments